• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Ingen klubb ställer sig utanför lagen! Bikers är precis som ”vanligt folk”! Del 2/2

Ingen klubb ställer sig utanför lagen! Bikers är precis som ”vanligt folk”! Del 2/2

Annons.PDF

Myt och legend

Ingen mc-klubb har sagt att de ställer sig utanför samhället eller över lagen. Det är polisens påståenden eller olika oseriösa journalisters utsagor. Det är inte bikerklubbarnas!

Tvärtom verkar mc-klubbsmedlemmar, oavsett vad som står på ryggen, inom samhällets ramar precis på samma vis som alla andra medborgare. Allting annat är myt, propaganda samt ren och skär lögn från personer med en agenda och ett uppdrag.

Sanningen

Sanningen är istället att mellan 90 och 95 procent inom alla klubar arbetar och betalar skatt precis som inom en golfklubb, en frimurarorden eller vilken sorts förening som helst. De övriga 5-10 % är precis som ett tvärsnitt av resten av landets medborgare,  sjukskrivna eller arbetslösa.

Sanningen är även att bikers gör exakt samma saker som alla andra medborgare. De lämnar och hämtar barn på dagis och fritids. De går på föräldramöten, handlar, går på fackföreningsmöten och skjutsar barnen till och från olika fritidsaktiviteter. De ställer upp som ledare i olika föreningar. De är äkta män, sambos och familjefädrar.

Det är således ingenting annat eller annorlunda med en biker än med en vanlig Svensson.

Kriminalitet

Kriminaliteten inom bikerkulturen är till vissa delar en myt! Visst begår enskilda inom kriminella handlingar, återigen liksom ett tvärsnitt av befolkningen. För större är inte kriminaliteten inom bikermiljön oavsett vad olika aktörer påstår.

Ty skall kriminaliteten inom bikerkulturen jämföras med andra grupper eller föreningar måste den beräknas utefter rättvisande grunder och utefter samma metoder. Statistiken gällande bikers ska självklart rensas från trafikförseelser och från handlingar som begåtts såsom minderårig samt från tider personerna inte varit medlemmar i klubben ifråga. Först då finns det en adekvat statistik som vi kan analysera och diskutera ikring. En sådan statistik existerar inte idag varför inga jämförelsetal existerar.

För faktum är, vilket aldrig framgått ur någon journalistisk artikel och än mindre i polisens olika rapporter, att många personer när de går in i en mc-klubb får ordning på sina liv då mc-klubblivet kräver ordning och disciplin. Personerna förändras och tvingas ta ansvar för sitt liv och styra upp sitt liv. Helt plötsligt krävs punktlighet och närvaro vid möten, att hålla ord och genomföra ålagda uppgifter. Ansvarslöshetens tid är över och du tvingas strukturera ditt liv annars blir du inte gammal i någon klubb. Faktorer som aldrig beskrivits i någon skönlitterär bok av Lasse Wierup!

Som ett resultat av det ovanstående faktorer förvandlas också olika personer och de kriminella gärningarna minskar! Tror ni det inte så begär fram adekvat statistik från polisen gällande den tid klubbmedlemmar varit medlemmar så lär ni få en rättvis statistik att bedöma och skriva omkring i framtiden!

Och för att avsluta stycket kring mc-kriminalitet rekomenderar vi hela journalistkåren att ställa sig frågorna: När skulle bikers ens hinna vara kriminella och dessutom varför skulle då bikers ens bekymra sig om att arbeta om de har en inkomst av kriminalitet bredvid? Nej, självklart faller detta på sin egen orimlighet och på vanlig sunt förnuft och logik.

 Bikers är vanliga grabbar som kör hoj!

Bikers är vanliga människor med arbete, familj och barn som älskar och köra hoj och som i många fall föredrar att göra så i grupp med märken på ryggen. En del tar det mc-livet ytterligare ett steg längre och blir medlemmar i en så kallad 1 %-klubb där kraven på den enskilde medlemmen ökar avseende hängivenhet, övertygelse, närvaro och att ställa upp för varandra. Det handlar då om ett liv som centreras kring mc-intresset men och det är viktigt; fortfarande har samma procentuella andel av medlemmarna arbete, familj och barn och ett liv som upptar väldigt många vardagssysslor. De har dock i regel ett mindre antal övriga hobbies då de valt ett liv där de ställer hojen och livet kring hojintresset i centrum av sitt liv och låter så mycket som möjligt handla om hojlivet.

Inte heller 1-% klubbarna har dock någonting med kriminalitet att göra. En 1 %-klubb säger inte och har heller aldrig sagt att de står utanför samhället eller över lagen. Det är återigen en myt och en skröna som alltför länge med framgång odlats av personer och myndigheter utan kunskap eller någon form av insyn i kulturen och bygger framförallt på en avsiktlig felöversättning som redan skildrats i nedanstående länkade del 1 av artikeln.

Länk till Ingen klubb ställer sig utanför lagen! Outlaw = Fredlös! Del 1/2:
http://www.payback.name/?p=9127

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin