Payback Sverige: Det ska kosta att begå brott, Karlstads Kommun och Polisen!

 oneforall2

 Kommunen köpte olagligt in fastigheten utefter polisens olaga direktiv!

För vanliga medborgare säger lagen att det som inte uttryckligen är förbjudet är tillåtet. När det gäller myndigheter är förhållandet omvänt. Där gäller sitället att åtgärder och insatser uttryckligen medges i lagen är förbjudna. Saken regleras i grundlagen, regeringsformen 1:1, som säger att all offentlig verksamhet ska ske under lagarna, vilket innebär att de ska ha ett uttryckt stöd i lagen vilket inköp av mc-klubbsfastigheter inte äger stöd för i lag!

1-årsjubileum för Karlstads Kommuns inköp av mc-klubbsfastighet!

Varför skriver vi då om detta? Jo, för att under onsdagen är det exakt ett år sedan Karlstads Kommun, olagligt och helt och hållet efter Polismyndighetens olaga inblandning, läs: råd, påtryckningar och skarpa rekommendationer, köpte den fastighet där Solstadens Motorsport var hyresgäst. Kommunen sade efter en dryg månad upp klubben men missade på grundval av tjänstemännens ovana vid dylika affärer, att hänvisa den uppsagda parten att uppsägningen kan hänskjuta uppsägningen till hyresnämnden.

Solstadens Motorsport överklagade via Payback Sverige och vice ordförande Ismo Salmi därför den felaktiga uppsägningen och fick rätt i tingsrätten i mars 2014. Ärendet har överklagats och kommer att bli föremål för förhandling och/eller avslag på prövningstillstånd i två ytterligare instanser under åren framöver liksom kommunens motärende att Solstadens Motorsport inte hållit fastigheten försäkrad under hyrestiden. Ett förhållande som inte låter sig göras för en förening varför det är ett oskäligt avtalsvillkor vars juridiska funktion därför, med största sannolikhet, kommer att underkännas.

Efter att alla förhandlingar är avslutade, om ungefär två års tid, kommer med största sannolikhet därför Solstadens Motorsport och Hells Angels MC att kvarstå som hyresgäster med kontrakt till 2021 och med option att kvarstå i ytterligare fem år därutöver.

Förlamade en hel kommuns verksamhet!!

Kommunen inköpte fastigheten för ungefär det dubbla marknadsvärdet. När köpet överklagades satte kommunen in närmast samtlig personal på ärendet vilket fick till resultat att kommunens verksamhet helt förlamades…

Kommunen gjorde då scahackdraget att hyra in den mycket kostsamma, Stockholmsbaserade advokatbyrån Foyens. Ett beslut som redan kostat skattebetalarna många, sköna slantar och under de kommande åren kommer att kosta Karlstads Kommuns skattebetalare, ack så många fler slantar… Men det är ju som vanligt ”bara” äldreomsorg, skolverksamhet, vård och omsorg med flera viktiga saker som får stryka på foten samt finna sig i minskade medel för sin verksamhet. Det är ju för kommunstyrelsen så mycket viktigare att hålla sig väl med polisen och göra deras arbete på skattebetalarnas bekostnad…

Se: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=93&artikel=5678583

Varför ärendet är så viktigt!

Då Rikskriminalen har satt upp mc-klubbsfastigheter högt upp på sin prioriteringslista är det väldigt viktigt att sätta ner foten vid denna typ av ärenden. Det ska helt enkelt kosta pengar och kräva mycket tid och resurser för kommunerna att gå polisens ärenden och bryta mot lagen.

Endast om kostnaderna är höga och arbetsbelastningen hård kan det avskräcka och  få kommuner att tänka sig för ytterligare en gång innan de påbörjar ärenden med avsikt att olagligt försöka göra sig av med mc-klubbar på polisens direktiv. Karlstads Kommuns mot Hells Angels MC är därför ett för bikerkulturen övergripande ärende med stor betydelse för hela bikerkulturen. Vi ser det därför som ett prioriterat ärende då kostnader och arbetsbelastning för kommunen framöver kommer att ha en avgörande betydelse för kommande fall gällande mc-klubbsfastigheter. Och, detta ärende kommer i slutänden att kosta Karlstads Kommun många miljoner kronor

Uttalande från Payback Sveriges presstalesman, vice ordförande & advokat Ismo Salmi

• Vad händer för din del i ärendet för närvarande?

– Vi vann i rätten när det gällde avhysningen som rörde den felaktiga uppsägningen, men motparten har överklagat till hovrätten. Nu väntar vi och ser om rätten ger prövningstillstånd. Vad gäller avhysningen för att det är svårt att försäkra fastigheten är det låsta positioner. Kommunen hävdar att vi ska hålla fastigheten försäkrad, men det kan vi inte. Eftersom vi inte kan försäkra fastigheten är det inte heller ett avtalsbrott, vilket kommunen hävdar. Den första förhandlingen i den här delen kommer att ske i höst.

• Hur ser du på det senaste årets händelser rörande HA-gården?

– Det är ett gigantiskt slöseri med skattepengar. Bara den rättsliga processen har hittills kostat kommunen minst en halv mille. Dessutom var det en stor kostnad att köpa fastigheten för att få bort Hells Angels, men ser man till resultatet så sitter HA kvar. Jag tycker det är synd att kommunen har gått på de sagor som polisen har berättat. Det pågår ingen kriminell verksamhet på gården. Hells Angels är en motorcykelförening och de ägnar sig inte åt att begå brott.

• Hur ser du på framtiden?

– Det beror lite på hur stor arbetsbelastningen är vid tingsrätten, hovrätten och högsta domstolen, men det här ärendet kommer antagligen ta några år till. Vi har sagt till kommunen att vi vill prata för att hitta en lösning, men jag har sällan stött på någon så styvnackad inställning som från kommunens sida. Det här kommer bara kosta kommunen ännu mer pengar.

Länk till intervjun:
http://www.vf.se/nyheter/allman/aret-sedan-kopet-av-hagarden

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin