• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Outlaw betyder fredlös och inte laglös varför ingen mc-klubb ställer sig utanför lagen!

Outlaw betyder fredlös och inte laglös varför ingen mc-klubb ställer sig utanför lagen!

De senaste månaderna har media fyllts av olika poliser och Lasse Wierup som ideligen mässat sitt mantra med att olika mc-klubbar ställer sig utanför lagen och/eller utanför samhället.

Ingen mc-klubb säger sig stå utanför lagen. Denna missuppfattning bygger helt och hållet på bristande språkkunskaper i det engelska språket ifrån de individer som från början översatte olika dokument rörande olika bikerkulturella företeelser. Polisen och Wierup, som har en agenda att upprätthålla en orättfärdig stigmatisering av mc-klubbarna, har därför valt att avsiktlig medialt marknadsföra och systematiskt felöversätta Outlaw med laglös. Den första betydelsen i alla ordböcker är dock den korrekta – nämligen fredlös, vilket anknyter till dagens verklighet för bikers och bikerklubbarna där vi tack vare de mediala skriverierna, polisens uttalanden och Wierups romanbyggen blivit lovligt villebråd för envar att förfölja och smutskasta.

Vi ska också titta på ordet i en vidare historisk kontext för att visa att ordet Outlaw förekom till och med i lagtext redan på 1200-talet och betydde redan 700- 800 år före bikerkulturens födelse just fredlös:

Historien bakom det mycket gamla uttrycket Outlaw

Begreppet Outlaw har en mycket gammal historia vilket den svenska bikerforskaren Stig Grundvall så förtjänstfullt beskrivit i artikeln “Rövare, rebell och Outlaw” ingående i antologin: Identitetens omvandlingar. Stig Grundvall är för övrigt en utav bara fyra stycken forskare i världen som doktorerat på en avhandling kring bikerkulturen!

Vi citerar direkt från sidan 297 i boken:

Under 1200-talet stärktes och utvecklades det officiella rättsmedvetandet och straffet för outlawry preciserades att gälla:
– Outlawn förlorade alla rättigheter att äga egendom. Hans gård och gods togs i besittning av kungen.
(Paybacks kommentar: I dagens Sverige går detta förfarande under begreppet “Utvidgat Förverkande”)

– Varje kontrakt han ingick upplöstes.
(Paybacks kommentar: Här kommer offentliga upphandlingar in där företag utesluts från anbudsprocessen om de har anställda bikers)

– Barn till outlaws förblev arvlösa.

-Och de som på något sätt bistod den fredlöse kunde bli avrättade.
(Paybacks kommentar: Betänk likheten med de som idag straffas för att de har koppling eller anknytning till olika bikers)

Ingen hade tillåtelse att bedja, äta eller prata med en bannlyst. Sådana hårda straff hade emellertid liten effekt på kriminaliteten
(Paybacks kommentar: Här aktualiseras återigen anknytning och kopplingsbegreppet. Den som umgås med bikers blir själva del av kriminaliseringsprocessen.)

Att media och alla brottsbekämpande myndigheter över världen gör sig skyldiga till samma avsiktliga översättnings- och kardinalfel gör inte begånget fel mer rätt! Outlaw betyder, utefter en korrekt översättning och även utefter den historiska betydelsen, fredlös och aldrig laglös!

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin