Payback Sverige hälsar Conquest MC hjärtligt välkomna som styrelseråd och regionsombud för region 6!

conquestmc  paybacknorrköping

Payback Sverige på plats vid möte för region 6

Payback Sverige var under lördagen på plats hos Hells Angels MC Norrköping för att informera för mötesdeltagarna i region 6 om Paybacks verksamhet samt för att sälja supportartiklar!

Conquest MC – Regionsombud för region 6 samt styrelseråd!

Informationsmötet fick bland annat som resultat att Conquest MC Gamleby tog på sig uppdraget att verka som regionsombud i region 6 samt ta plats som styrelseråd i Payback Sveriges styrelse.

Region 6 är därmed den tionde av tolv regioner att utse regionsombud och därmed få full insyn och medbestämmande i Paybacks verksamhet.  Antalet regionsombud har därmed ökat från 6 vid årets inledning till nuvarande 10 st. Endast region 2 och 3 har ännu otillsatta platser lediga som regionsombud.

Payback Sverige hälsar Conquest MC hjärtligt välkomna till Paybacks verksamhet!