• Hemsida
 • >
 • polismyndigheten i värmland
 • Polisen medger lagbrott när de agerar mot mc-klubbsfastigheter!

  Fortsatt olagliga ageranden mot mc-klubbsfastigheter – Polisen medger att de saknar lagstöd! I en artikel i Expressen framkommer ånyo det faktum att polis och kommuner agerar i strid med grundlagen när de fortsätter att försvåra för mc-klubbar att bedriva föreningsverksamhet inom förhyrda eller ägda lokaler. Följande står att läsa i artikeltexten: Men det krävs grunder […]
 • Öppet brev till Lars Korsell, Forskningschef på Brottsförebyggande rådet (BRÅ)

  Brottsförebyggande Rådet, Brå, är Sveriges enda forskningsenhet som arbetar kring att forska och utvärdera så kallad organiserad brottslighet. Chefen för enheten för forskning om ekonomisk och organiserad brottslighet är Lars Korsell. Brå och Lars Korsell har genom åren konsekvent hävdat att mc-kriminaliteten dels är gravt överdriven och dels uteslutande ett resultat av enskilda individers handlingar!
 • Polisen viker sig! Payback och Outbreak MC segrade!

  Det inom bikerkulturen ytterst viktiga vapenlicensmålet, rörande en medlem i Outbreak MC:s tillstånd att inneha vapen, är avslutat. Polismyndigheten i Värmland har inte överklagat Kammarrättens dom upp till Högsta Förvaltningsdomstolen vilket innebär att Kammarrättens dom idag vunnit laga kraft.