• Öppet brev till Lars Korsell, Forskningschef på Brottsförebyggande rådet (BRÅ)

    Brottsförebyggande Rådet, Brå, är Sveriges enda forskningsenhet som arbetar kring att forska och utvärdera så kallad organiserad brottslighet. Chefen för enheten för forskning om ekonomisk och organiserad brottslighet är Lars Korsell. Brå och Lars Korsell har genom åren konsekvent hävdat att mc-kriminaliteten dels är gravt överdriven och dels uteslutande ett resultat av enskilda individers handlingar!