OM Väst- och accessoarförbud på pub och hotell!

Enligt uppgift har en hotellkedja och en pubkedja inför västförbud m.m.

Enligt ett pressmeddelande som cirkulerat på sociala medier har Hotellkedjan Elite och Pubarna Bishop Arms sedan fredagen den 25 september infört förbud mot mc-väst med ryggmärken samt tröjor och liknande klädesartiklar samt ”accessoarer”. Sanningshalten kring detta har inte gått at få bekräftat från högsta ort ännu.

För i sedvanlig ordning besvarar nämligen inte ledningarna frågor kring förbudet varför vi inte heller har kunnat få uppgifterna bekräftad. Lokala aktörer har kryptiskt bekräftat men reserverat sig för att de vill tala med högre chefer först varefter de ej återkommit.

Mycket komplicerat rättsläge kring grundlagsbrott

Rättsläget kring västförbud är komplicerat. Payback Sverige har drivit åtta olika rättsprocesser mot olika former av kommunalt beslutade västförbud och vunnit. Vi lyckades också genom massiv kampanj inkluderande justitieutskottet få utskottet att säga nej till ett nationellt förbud mot mc-västar så utskottet rekommenderade ett nej varvid riksdagen enhälligt avvisade förslaget.

I rättprocesserna fastslogs att västförbud strider mot yttrandefriheten i såväl regeringsformen som yttrandefrihets-grundlagen. Ett västförbud strider även mot Europakonventionen artikel 10 om yttrandefriheten.

Problemet är dock att grundlagen inte innehåller någon straffpåföljd för brott mot yttrandefriheten varför polisanmälningar är meningslösa då åklagare ej kan väcka åtal.

Det finns dock andra sätt att agera där vi behöver hjälp från mc-klubbar så vi har ett konkret fall att jobba kring. Diskussioner pågår med mc-klubbar och vi får se var det landar. Någon quickfix mot förbudet finns inte om inte aktörerna själva inser att de bryter mot lagen. Men, vi jobbar med det men det kommer att ta tid.

Rättslägesdokument kring västförbud

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin