Vem är ”Svensk Maffia-reportern” Valdo Kask? Del 1

Såsom tidigare utlovats publiceras nu en rad dokument rörande ”Svensk Maffia-reportern” Valdo Kask. Detta är en rena fakta. En delredovisning. Mer fakta kommer att redovisas efterhand som de kan dokumenteras. Dokumenten är framplockade under mycket, svåra arbetsförhållanden då den estniska polisen svårt förföljer och trakasserar den/de personer som frivilligt anmält sig att på plats vara behjälpliga med informationsinsamlandet.

Dokumenten är i de flesta fall pdf-dokument men innehåller länkar till originalsidorna. Då sidorna har haft en tendens att plockas bort efterhand eller att bara vid enstaka tillfällen gå att ladda är detta det sätt jag väljer att publicera dem.

Personbevis för Valdo Kask

Valdo Kask har även ett personnummer till med skyddad identitet vilket är förbjudet att avslöja men enligt de uppgifterna är personen avflyttad till Estland.

Valdo Kasks registrerade företag1

Valdo Kasks registrerade företag2

Valdo Kask har ett registrerat Estländskt företag. På samma företag är också Valdo Smith och Valdo Björk registrerade. Björk heter Kask på estländska. Lägg märke till att det är samma företagsid på alla registerade Valdo.
ID:
75930   Kod: 10624210

Valdo Kask
Htmlsida

Valdo Björk
Htmlsida:
Adressida, Valdo Björk och som synes är Valdo Björk bosatt på adressen:Oore Kula, Tori vald, Pärnumaa 86801. På svenska blir adressen: Village Night, Tori landskommun, Pärnu 86801

Valdo Smith
Htmlsida

Det finns även ett fjärde namn registrerat på företaget: Valdo Birch. Här misslyckades vi med att omvandla sidan till en pdf-fil i tid. Registreringen är just nu inte åtkomlig on-line.

Valdo Kask mottager olika statliga utbetalningar:

Jordbruk1

Jordbruk2

Jordbruk3

Jordbruk4

Valdo Björk får bidrag för brunnsborrning

Valdo Björks utbildning och examina – I ekonomi och musik

Valdo Kask stipendium

Valdo Kask – Museum
Svensk version
Estnisk version

Sammanfattningsvis är det en märklig bild som framtonar. Valdo Kask en person med dubbla personnummer varav ett med skyddad identitet. Han är utbildad i ekonomi och musik och arbetar som reporter. Får statliga bidrag för jordbruksskötsel, brunnsborrning och flygresor. Har, eller uppbär fortfarande, lön för museiverksamhet. Har ett företag med fyra olika Valdo registrerade…

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin