Den som inga problem har konstruerar själv problem! (Ironisk artikel)

“Den störande polisen”

Polisen i Blekinge har inga som helst verklighetsbaserade problem att ta tag i. För att därför inför Rikspolisstyrelsen likväl framstå som flitiga små myror får de helt på egen hand försöka konstruera en hotbild och därmed skapa problem där inga problem finns.

Inför ett möte nästa vecka med 15 samverkande myndigheter går därför Tomas Pärlklo vid Blekingepolisen ut  i media i ett försök att omskapa verkligheten och uppställa konkreta problemställningar.

Pärlklo uttalar i dagens BLT att den samverkande gruppens målsättning med verksamheten är att “hindra, bromsa och störa att den organiserade brottsligheten får fotfäste i samhället”.

Vidare pekar han ut med vilka arbetsmetoder polisen bemöter dessa de farligaste av alla kriminella grupper, det vill säga mc-klubbarna (OBS! Ironi).

Bristande  serveringsetikett!?

Som exempel väljer Pärlklo ut en specifik klubb och berättar att polisen tillsammans med skattemyndigheterna utreder om serveringen vid ett antal fester följde regelverket. Vidare har polisen, enligt egen uppgift, förmått klubben att ta bort en videokamera för att den påståtts vara riktad mot allmän plats.

Olaga plank!

Därefter övergår Pärlklo till den verkligt smutsiga och klart organiserade brottsligheten klubben har på agendan. Han berättar att kommunens byggnadsavdelning granskar granskar ett plank som klubben faktiskt satt upp runt anläggningen. Och, byggnadsavdelningen utreder huruvida klubbens verksamhet, och tillika planket, faktiskt är bygglovspliktigt! Hujedamej, vilken kriminalitet som kommer i dagen!

Blekinge – Det brottsbefriade landskapet!

Ja, vad ska man säga efter Pärlklos uppradning av de grovt kriminella aktiviteter som försiggår inom klubbens verksamhet? Möjligen att Blekinge polismyndighet inte tycks ha någon form av verklig brottslighet alls att bekämpa. Inte ett enda inbrott, en enkel cykelstöld eller annan form av brottslighet som hopar sig på polisutredarnas bord. För annars kan det väl inte vara förenat med polisens motto att bekämpa brott att hålla på att arbeta med och utreda dessa löjeväckande futtigheter. Eller vad anser ni medborgare i Blekinge? Har ni inte anmält ett enda brott de senaste, låt oss säga, tre åren som fortfarande är ouppklarat?

Åren går – polisanklagelserna består!

Låt oss ta ett hopp bakåt i tiden och granska vad polisen i Bleking tidigare uttalat. Artikeln jag hänvisar till är författad 2009-12-07. Polisen uttalar här samma oro för att mc-kriminalitet skall sprida sig i länet. Två andra föreningar var vid detta tillfälle, på samma vis, i blickfånget. Och, vad har hänt utefter den uttalade oron? Absolut ingenting varför polisen nu måste skifta fokus och uttala samma obefogade oro över andra mc-klubbar. Jag säger idag som jag själv uttalade som svar i artikeln 2009:“Det är en systematisk bluff för att polisen ska ha kunnat tillgodogöra sig pengar i 15 års tid. Det finns ingen klubbkriminalitet, men det finns kriminella individer. Ett litet antal gör väldigt mycket i dessa sammanhang”.

Länk:
http://www.blt.se/nyheter/solvesborg/mc-klubbar-pa-lister-under-polisens-kontroll(2241223).gm

Tidigare artikel:
http://www.blt.se/nyheter/karlshamn/blekingepolisen-oroad-over-att-lanet-far-mc-kriminalitet(1667791).gm

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin