Om Payback Sveriges förtroendevalda och arbetsfördelning!

Tydlig arbetsfördelning inom Payback-styrelsen

Payback Sverige genomförde i och med årsmötet och det därpå följande styrelsemötet en klarare uppdelning av arbetsuppgifter. Var och ens uppgifter framgår i samband med nedanstående styrelseförteckning:

Payback Sveriges styrelse

Ordförande, klubbtalesman samt föreningsrättsansvarig: Håkan Tedelius

Vice ordförande och presstalesman: Advokat Ismo Salmi

Sekreterare: Peter Schjerva – Samordning av Juridiska anmälningar, skrivelseansvarig samt drivande av Nättidningen Payback
peter@payback.name

Kassör: Anna Nilsson – Bokföring, Medlemsregistrering, Inköp, Medlemsutskick, Kontaktperson – försäljning, möten
paybackanna@hotmail.se

Ledamot: Jan “Tutte” Andersson, Wheel Legs MC – Sponsoransvarig och Föreningsrätt

Suppleanter

Maine Löfmark

John Jacobsson, Overdooze MC

Bob Johnsson, Wheel Legs MC

Om Payback Sveriges styrelseråd

I samband med årsmötet utökades även styrelsen med ett råd bestående av regionsombuden. Rådet kommer att kompletteras med övriga regioners klubbombud efterhand som sådana tillsatts.

Rådsmedlemmarna äger en halv röst var vilket innebär att när rådet är fulltaligt äger de tillsammans sex röster att jämföras med styrelsens sex röster varefter ordföranden i Payback Sverige äger utslagsröst vid lika röstetal.

Via regionsombuden får regionerna insyn och medbestämmande i Payback förutsatt att regionerna tillsatt ombud.

Payback Sveriges Regionsombud/Styrelseråd

Region 4: Outbreak MC

Region 5: Warriors MC

Region 7: Overdooze MC

Region 9: Red Devils MC Eastcoast

Region 10: Tragisk MC

Region 11: Punisher MC

Rapport från Payback Sveriges årsmöte:
http://www.payback.name/?p=13020

Investera i din framtid! Gå med i Payback Sverige!:
http://www.payback.name/?p=13251

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin