Investera i din framtid! Gå med i Payback Sverige!

 nyannons2jpeg

 Payback kämpar för just dina rättigheter – Anslut dig till kampen!

Som biker torde det viktigaste vara att försäkra sig om att kunna köra hoj, få bära sin väst, ha rätten att inneha klubbhus – ja, kort sagt  att få fortsätta leva sitt liv som biker och att det finns kvar en blomstrande bikerkultur även i framtiden.

Payback Sveriges uppgift är att motverka och bekämpa alla slag av negativ särbehandling som drabbar kulturen och därigenom säkra att bikerkulturen fortlever och rätten att köra hoj, ha klubbhus och få bära en väst även fortsättningsvis är tillåtet. Dessa saker arbetar Payback som en gnu för och kommer så även i framtiden att göra, förutom att arbeta med flera relaterade saker.

Nya medlemmar – Saknade gamla medlemmar

Payback Sverige har under året fått en hel del nya medlemmar, både Premiumklubbar och enskilda medlemmar. Dock har andra klubbar och enskilda som tidigare betalt medlemsavgift ännu inte gjort det för 2014. Är det något ni anser Payback brister i så vore vi tacksamma om ni återkopplar och ger oss information om saken så vi i så fall kan försöka åtgärda brister. I annat fall så hoppas vi att ni snart löser medlemskap då vi behöver er alla vid vår sida och bakom oss för att vinna kampen mot våra många belackare och motverkare!

Investera i din framtid – Gå med i Payback Sverige!

För bara när en mur av enskilda bikers och klubbar står upp för sina rättigheter igenom att stå bakom Paybacks arbete, kan vi med styrkan av de många slå tillbaka och vinna kampen för våra rättigheter.

Så gå med i Payback Sverige! Investera i din framtid, bikerkulturen, och stöd Payback Sverige då vi arbetar oförtrutet på att säkra våra fri- och rättigheter samt för att återställa de rättigheter kulturen tidigare förlorat.

Betala in 200 kr för enskilt medlemskap eller 1 000 kr för Premiumklubbmedlemskap på bankgiro: 803-9851

Varför skulle ni inte gå med i Payback? Ge oss tre fullgoda skäl + meritförteckning:
http://www.payback.name/?p=13136

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin