• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Expressen och Polisen förvrider och misstänkliggör bikervärldens lagliga dokumentering av polisarbetet!

Expressen och Polisen förvrider och misstänkliggör bikervärldens lagliga dokumentering av polisarbetet!

Annons1.PDF

Bakgrund

Expressen publicerade under söndagen två olika artiklar rörande dokumentation av polisens arbete.

En artikel berör Hells Angels MC och att de med lagen i ryggen mycket föredömligt begär ut protokoll samt att fotograferar och spelar in samtal med polisen. I den artikeln spelar också Payback en roll.

I en annan artikel låter Expressen rättsexperten Sven-Erik Alhem kommentera dessa åtgärder från mc-klubben.

Vi skildrar vad som står i respektive artikel för att därefter kommentera artiklarna i sak

Artikel 1: ”Hells Angels taktik för att skrämma polisen”

Artikeln börjar med att Expressen konstaterar att: De fotograferar ingripande poliser, spelar in samtal och begär ut dokument. 

Därefter låter Expressen den självutnämnde mc-experten Kriminalkommissarie Sven Lindgren, polisområdeschef Lars Wirén samt Helena Lans på Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet komma till tals. De försöker få det till att dokumenteringen sker i avsikt att visa makt och försöka påverka polisen. De vrider också en legal dokumentering till att handla om subtila hot och otillåten påverkan!??

Kriminalkommissarien, som är identisk med polisen som inte kunde besvara Paybacks tidigare frågor, understryker också att dokumenteringen inte hindrar polisen från att stoppa och kontrollera några människor i ”den här miljön”.

Om Payback skriver Expressen att Payback är behjälpliga att diskutera och har ett formulär som man kan fylla i och skicka in till berörd polismyndighet.

Artikel 2: ”En professionell polis låter sig inte påverkas”

Sven-Erik Alhem säger bland annat följande: Alla har rätt att dokumentera samtal med polisen och att begära ut dokument från myndigheten – även Hells Angels-medlemmar.

– Jag kan bara gissa att de vill skapa dokumentation över vad som faktiskt har hänt, säger Sven-Erik Alhem.

Han är i det stora hela positiv till att privatpersoner exempelvis plockar fram sina mobiltelefoner i samband med en polisinsats.

– Det blir ofta en dokumentation som är fantastiskt värdefull, säger han och fortsätter.

– Om man anser att man utsatts för ett provocerande polisingrepp eller ett felaktigt polisingrepp så kan det vara guld värt.

Så långt är det högst föredömligt kommenterat av Alhem. Tyvärr låter han sedan dra sig med i Expressens resonemang om att dokumentering skulle ske i avsikt att provocera fram ett övergrepp från Polismyndighetens sida vilket drastiskt sänker Alhems trovärdighet i artikeln.

Paybacks kommentar

Rörande Payback Sverige

Expressens journalister verkar ju ofta ha lite halvtaskigt med läsförmågan varför vi till att börja med vill förtydliga: Payback Sverige är en riksorganisation för bikers rättigheter i alla ärenden som berör negativ särbehandling. Nättidningen Payback är Payback Sveriges officiella organ men det är riksorganisationen som tar fram dokument och som hjälper mc-klubbar med olika ärenden.

Payback Sverige  har länge uppmanat alla landets mc-klubbar att begära ut protokoll samt dokumentera allt som sker genom att filma och fota varje insats från polisens sida, då det som Alhem påpekade, är fantastiskt värdefullt i efterhand för att kunna bevisa vad som hänt och sagts i samband med polisinsatsen.

Vi har också fått många bevis för att väldigt många mc-klubbar har tagit till sig denna information och inte bara dokumenterat på plats vad som sker i samband med polisinsatser utan faktiskt också begära ut protokoll över insatserna i efterhand.

Angående Hells Angels MC:s dokumentation

Vi kan inte bedöma hur vanligt det är att just Hells Angels MC begär ut vare sig protokoll eller dokumenterar olika polisinsatser. Vi kan bara säga att vi anser det vara ytterst föredömligt att de gör så och att vi kommer att fortsätta att uppmana inte bara Hells Angels MC utan även, som tidigare, alla andra mc-klubbar i Sverige att vid varje polisinsats dokumentera hela skeendena och därefter begära ut protokoll över polisinsatsen. Då finns dokumentation som Payback kan ta del av och bedöma om några olagligheter eller övergrepp skett vid insatsen eller om polisen skött insatsen utefter lagen.

Det är som sagt väldigt många mc-klubbar som numer regelmässigt dokumenterar varje polisinsats. Att Expressen använder sig av just Hells Angels MC i artikeln har två orsaker. 1. Andra mc-klubbar hade inte gett något ekonomiskt mervärde i form av fler sålda lösnummer för Expressen. 2. Artikeln har för avsikt att demonisera mc-kulturen alltmer varje gång Expressen publicerar sina återkommande artiklar och därmed i förlängningen även ge mer pengar och personal till polisen. Med det i minnet är det lätt att förstå varför tidningen vinklar en helt laglig företeelse till att istället kunna avse olaga hot och otillåten påverkan.

Polisen äger inget lagstöd att stanna och kontrollera personer ur någon miljö!

Polisen har, som vi tidigare påpekat gång på gång för Expressen, inga rättigheter enligt lag att bara stoppa och kontrollera personer efter behag. Det kvittar vilken mc-klubb det handlar om så existerar inget sådant lagstöd! Det krävs brottsmisstanke av kvalificerad art för att stoppa och kontrollera personer. Att stoppa någon på grund av föreningstillhörighet eller kulturtillhörighet är aldrig förenligt med lagen!

Detta är vad Expressen borde ta fasta i kring artikeln och ingenting annat!

Visa makt, subtila hot, provocera fram övergrepp och otillåten påverkan???

Vissa saker är så befängda att man ej förstår hur de ens kunnat uppstå eller födas i en mänsklig hjärna. De kanske inte ens har det…

Att någon skulle dokumentera polisen utefter någon av rubrikens företeelser är ju så dumt och helt förvridet att man inte ens trodde Expressen eller Polisen om det! Det är ju påståenden som är tagna helt ur luften och måste komma från ett maskineri som stått inlåst alldeles för länge i en dammig och mörk källarlokal utan att erhålla smörjning. En maskin som helt skurit ihop med åren och inte längre går att få igång .

Självklart tar man inte fram mobilen och filmar och fotar för att hota eller utöva otillåten påverkan på polisen. Det är ju helt befängda påståenden utan någon som helst substans bakom.

Bikers  tar fram mobilen och dokumenterar för att ha just dokumentation för att kunna få en legalitetsprövning i efterhand om saker ej gått rätt till. Ingenting annat eller mera! Det görs inte för att visa makt! Det görs inte för att provocera fram polisiära övergrepp och det görs inte heller som ett led i en otillåten påverkan. Allt sådant snack är bara trams!

”Har man ingenting att dölja har man inget att vara rädd för!”

När polisen vill ha igenom lagförslag om ökad övervakning anför de alltid att de som inget har att dölja har heller inget att frukta. Precis så är det med dokumenteringen av polisens arbete. Har ni inget att dölja, om ni vet med er att ni sköter alla insatser utefter lagen, så har ni ju inget att vara rädda för, eller hur?

Hela artikeln och alla dess befängda påståenden påvisar ju istället bara att polisen är skakade och djupt oroliga över dokumenteringen som nu sker i allt större utsträckning av allt fler klubbar och att rädslan då måste bottna i att ni inte följer lagboken. Så vårt råd till polisen är att följ lagen så har ni ingenting att frukta!

Länkar till relaterade artiklar:

http://www.expressen.se/gt/hells-angels-taktik-for-att-skramma-polisen/

http://www.expressen.se/gt/en-professionell-polis-later-sig-inte-paverkas/

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin