Nu föreslår SD förbud mot deltagande i ”kriminella organisationer”!

I tider för debatter kring stora samhällsproblem träder alltid populistiska organisationer fram och vill synas och märkas för att vinna röster eller sympatier. Det är därför knappast förvånande att Sverigedemokraterna i samband med dagens riksdagsdebatt kring skottdåden i Malmö försöker plocka enkla poäng genom att lansera en handlingsplan mot organiserad brottslighet.

Handlingsplanen

SD:s Handlingsplan föreslår bland annat att Sverige skall införa en Rico-lagstiftning, det vill säga en lagstiftning i stil med vad USA  länge haft, även i Sverige.

Så här skriver exempelvis SD i sin handlingsplan:
 Idag är det oftast det så kallade ”fotfolket” som fälls i domstol medan de drivande bakom ett kriminellt nätverk slipper undan då domstolen inte kan binda personerna vid något specifikt brott. För att ta krafttag mot den organiserade brottsligheten behöver vi införa nya möjligheter att komma åt de ledande personerna i den kriminella världen. En sådan möjlighet är att ändra lagen så att man kan åtala och fälla en person, utan att personen binds vid ett specifikt brott, genom att denne uppvisar ett mönster av deltagande i organiserad kriminalitet.

Det blir således olagligt att vara medlem i en kriminell organisation såväl som vara en del av den kriminella organisationens verksamhet. Denna typ av lagstiftning finns sedan 70-talet ibland annat USA och går där under beteckningen Racketeer influenced and corrupt organizations (RICO). RICO-lagar har bland annat används effektivt för att bekämpa de kriminella nätverk som tidigare härjade i New York. Vi föreslår att man med inspiration från RICO ska införa en lagstiftning under beteckningen Särskilda metoder mot organiserad kriminalitet. Förslagen måste utredas och på vilket sätt mönstret av deltagande i organiserad kriminalitet ska definieras måste noga framgå av lagstiftningen. 

Övriga förslag:
– Hårdare straff och ökade möjligheter för polisen att använda sig av tvångsmedel i denna typ av brottsmål
– Införandet av kronvittnessystem
– Gör det lättare att beslagta tillgångar som förvärvats med hjälp den organiserade kriminella verksamheten

Enkel och avfärdande slutsats

Problemet med SD:s lagstiftningsförslag och handlingsplan är att de 2-3 % av brottsligheten som utgörs av så kallad organiserad brottslighet utförs av löst sammansatta nätverk som inte alls kommer att träffas av en sådan lagstiftning. Handlingsplanen är således bara ett bländverk för att till synes framstå som handlingskraftig. Samhället kan inte lösa komplexa problem med enkla handlingsplaner.

Läs Handlingsplanen i sin helhet:
https://sverigedemokraterna.se/files/2012/02/handlingsplan_organiseradbrottslighet.pdf

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin