• Hemsida
  • >
  • handlingsplan mot organiserad brottslighet
  • Nu föreslår SD förbud mot deltagande i ”kriminella organisationer”!

    I tider för debatter kring stora samhällsproblem träder alltid populistiska organisationer fram och vill synas och märkas för att vinna röster eller sympatier. Det är därför knappast förvånande att Sverigedemokraterna i samband med dagens riksdagsdebatt kring skottdåden i Malmö försöker plocka enkla poäng genom att lansera en handlingsplan mot organiserad brottslighet.
  • Ett skakande dokument över den negativa särbehandlingen av bikerkulturen!

    Medan Payback slutför arbetet med Europadomstolsärendet hade jag tänkt att uppmärksamma karaktären av förföljelser mot bikerkulturen för att försöka åstadkomma en än större medvetenhet inom kulturen över vad som riskerar att komma skall om vi inte aktivt bekämpar all form av negativ särbehandling genom att sätta ner fötterna och proklamera att nu tar vi inte […]