Låt mc-klubbarna ta över Sveriges totala värdehantering!

 payback_Support12_v3

Ibland är medvetet provocerande artiklar ett medel för att i förlängningen sprida ett annat och större budskap ett synnerligen effektivt vapen. Payback blev första gången på allvar känt bland allmänhet och media genom nedanstående artikel. Artikeln publicerades på dåvarande internets största debattforum, Newsmill, och toppade läsarstatisken i en hel vecka och rönte även uppmärksamhet i övrig media. Artikeln publicerades i september 2009.

Förslag med anledning av rånet mot G4S värdedepå i Västberga, Stockholm:

Media och polis har så länge diskuterat i termer av såväl ”kriminella mc-gäng” som intjänat våldskapital att bägge begreppen idag tyvärr blivit allmänt vedertagna begrepp. I motsats till uttrycket ”kriminella mc-gäng”, som är djupt och orättfärdigt, felaktigt och osant samt en akt av obrottsligt men ack så oetiskt förtal, äger det nog sin riktighet att mc-klubbarna faktiskt har byggt ett visst mått av våldskapital under åren som gått. I så fall på grund av den medias medvetet uppmålade bild samt för bikermentaliteten att aldrig backa för någon och heller aldrig ta någon skit. Ger sig någon på en klubbmedlem får de igen tiofalt. Är du skyldig en mc-medlem pengar betalar du på ett eller, ofta ett annat sätt din skuld. Detta kompromisslösa handlande att med våld försvara och skydda sina intressen inger respekt samt sprider vetskapen om att ger du dig i lag med bikers och inte uppför och uppträder fair and square ändar du också upp pretty, fucked up!

Frågan samhället därav borde ställa sig är: Hur kan vi dra nytta av detta våldskapital?

Mitt förslag till herrar politiker och polisväsende är att istället för att med alla medel och till varje pris bekämpa, hämma och försöka stävja bikerkulturen, istället bejaka densamma. Ställa den i samhällets tjänst och utnyttja därvid bikerklubbarna produktivt. Ge tillbaka bikerkulturens medlemmar deras lagliga rätt till försörjning och arbetstillfällen.

Vad jag vill föreslå är helt enkelt att låta bikerklubbarna ta det fulla ansvaret för fullgörandet av vissa oundgängliga samhällsfunktioner där tidigare aktörer kapitalt misslyckats att utföra sina åtaganden. Och, där i förlängningen även hela vårt samhällssystem visat sig både inkapabelt såväl som handlingsförlamat att hantera och möta situationen.

Vilka funktioner pratar jag då om? Värdetransporter och penningbevakning. Dels de många olika lokala transporter av rena pengar från företag till bankernas värdeboxar men också ombesörjandet av långväga värdetransporter samt handhavandet och det verkställande hanterandet utav bevakningen av värdedepåer. Säkerhetsföretagen, som idag sköter dessa transporter har ju visat sig vara till lika delar inkompetenta och handlingsförlamade samt därutöver direkt skräckslagna och oförmögna att säkerställa att deponering sker utan rån med därtill kommande penningförluster samt att säkerställa värdetransporterna når sin destination intakta.

Så, låt bikerklubbarna ta över transporterna. Låt bikerklubbarnas medialt upparbetade våldskapital arbeta för staten! På det sättet vet alla att råna en värdetransport är likställt med att råna en bikerklubb och det medför konsekvenser. Vedergällning, och/eller i förlängningen kanske krig. Då är det både enklare och säkrare att söka sig andra inkomstkällor. Och priset? Sluta trakassera och förfölj mc-klubbarna. Bedriv sedvanligt spanings- och underrättelsearbete mot enskilda individer inom klubbarna, utefter om konkret misstanke om brottslighet föreligger, men upphör med alla åtgärder syftande enbart till obstruktion och störning!

Styrs då inte kriminaliteten över till andra sektorer? Jo, självklart. Penningtransporter är ju sagt skall ske i privat regi varför bikerklubbarna här kan komma ifråga för säkerställandet att dessa når sin fastställda position intakta. I övriga sektorer av brottslighet äger ju staten via exempelvis polisväsendet monopol på brottsbekämpningen. Och emedan närmare 3 000 extra poliser anställts frigörs ju en hel skrälldus av dessa för annat brottsbekämpande arbete, exempelvis för att lösa sexualbrott, vardagsbrottslighet och kvinnomisshandel emedan de inte längre behövs för att jaga hjärnspöken och chimärer (läs:”kriminella mc-gäng”) Till detta kommer ju alla de enskilda polismän som tidigare haft som sin uppgift att terrorisera och trakassera mc-klubbarna. Det blir många poliser sammanlagt att bekämpa annan brottslighet. Och, något får ju faktiskt samhället och polisen själva klara utav!

Kanske är det här, över värdetranporter och värdebevakning, bikerklubbarna och samhället slutligen en gång skall kunna mötas i samförstånd, sluta fred och inleda en era där de framlever sida vid sida. Kanske. Annars lär alla former av värderån fortsätta öka, både i antal, brutalitet och ekonomiskt utfall och samhällets kostnader därav skena iväg i ohejdbar fart. Ni har nu fått passningen. Nu är det ni som har bollen!

En annan invändning mot mitt förslag kommer säkert att vara de ansvarigas, för penning- och värdetransporterna, ofrånkomliga beväpning. Låt mig då i all enkelhet texta ut verkligheten för er. Ni har så många tv-program där ni sätter verkligheten under lupp och utger er för att gräva fram och avslöja de absoluta sanningarna om tidens olika fenomen och företeelser: Uppdrag Granskning, Debatt, Kalla Fakta, Efterlyst, Ekdal, Josefsson med flera. Likväl finns det så många dolda världar gömda uti denna synliga och kända världen som ni vare sig känner till eller ens anar dess existens. Vem som, med minimala kontakter, kan idag lätt beställa mord för runt tusenlappen från utländska ligor samt vidare exempelvis beställa och få en stridsvagn levererad till sin dörr. Vem som skulle även svinaktigt billigt kunna beväpna en hel armé och sätta på gatorna och ni pratar om ett antal sketna handvapen alternativt maskingevär och håller det som varande det basala problemet avseende bikerklubbarnas möjligheter att framgångsrikt exekutera väretransporter och depåförvaring. Störtlöjligt! Det finns inga problem bara möjligheter i detta fallet! Och som sagt: Nu är det ni som avgör vad ni skall göra med bollen som passades till er!

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin