• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Payback hatar inte polisen! Payback hatar polisens olagliga och trakasserande arbete mot bikerkulturen! Om Paybacks kamp mot myndighetsövergrepp! Del 4

Payback hatar inte polisen! Payback hatar polisens olagliga och trakasserande arbete mot bikerkulturen! Om Paybacks kamp mot myndighetsövergrepp! Del 4

nyannons2jpeg

Payback hatar inte polisen!

Det sprids ibland våra olika former av motparter ett budskap om att Payback hatar polisen. Det är inget annat än kvalificerat skitsnack och inte korrekt! Payback Sverige arbetar mot de många former av olagliga arbetsmetoder som polisen verkställer gentemot bikerkulturens medlemmar. Däri ligger en stor och viktig skillnad.

Varje samhälle behöver självklart en polismyndighet som med kraft och effektivitet kan motverka verklig brottslighet! Ett samhälle där ingen myndighet som upprätthåller lagen existerar förvandlas fort till ett samhälle där total anarki, kaos och laglöshet blomstrar och där begrepp som heder, ära och moral upphör att existera. Det är bara att titta på vad som händer i så kallade civiliserade länder när ett omfattande strömavbrott inträffar. Mord, plundring, vandalisering med mera blir snabbt rådande. Det är självklart ett samhällsförhållande vi inte ska ha. Därför behövs polisen!

Payback hatar polisens olaga arbete mot bikerkulturen!

Payback arbetar som vi nämnde mot alla former av negativ särbehandling av bikers. Särbehandling som i närmast samtliga fall saknar all form av lagstöd vilket varje myndighet måste äga för varje insats enligt grundlagen, regeringsformen 1:1. Varje sådan insats som verkställs mot enskilda bikers eller gentemot bikerklubbar hatar vi därför, motverkar och motarbetar inom lagens råmärken, då i motsats till våra motparter, vilka närmast alltid är polisen.

Vi hatar exempelvis när polisen använder olagligt, oprovocerat och oproportionerligt våld gentemot bikers eller anhöriga. Vi hatar när polisen utan lagstöd går på hyresvärdar, arbetsgivare och restaurangägare för att iscensätta kontraktsuppsägningar, avskedanden eller västförbud utan lagstöd. Vi hatar när polisen genomför kroppsvisitationer och husrannsakningar utan lagstöd och med påhittade anledningar för att få trakassera bikers. Vi hatar även när polisen i samband med mc-evenemang, eller annars, stoppar och kontrollerar fordon uteslutande för att de framförs av eller har bikers som passagerare, utan att någon brottsmisstanke föreligger. Vi hatar de många hemliga övervakningsmetoderna polisen iscensätter mot bikers där inte heller några som helst brottsmisstankar eller lagstöd föreligger. För det, och flera andra liknande olaga åtgärder, hatar vi polisen!

Sammanfattningsvis: För alla de arbetsmetoder som polisen iscensätter gentemot bikers där varken lagstöd eller brottsmisstankar föreligger och där polisen likväl genomför insatser som endast bygger på bikerkulturstillhörighet, trakasserier och förföljelser – För de insatserna hatar vi polisen och kommer att motarbeta deras laglösa metoder med all kraft och energi med juridiken som vapen.

Vad Payback vill att polisen ska göra!

Payback har aldrig begärt, önskat eller krävt någon form av exklusivitet eller frikort för bikers som begår brott såsom påståtts i media. Detta är felaktigt och rent förtal. Begår enskilda bikers brott så ska de självklart straffas utefter brottsbalkens regler precis som alla andra individer.

Payback begär istället att polisen ska upphöra med alla former av insatser som saknar lagstöd och/eller endast iscensätts såsom trakasserande eller förföljande åtgärder på grund av biker- eller föreningstillhörighet!

Payback vill att polisen återigen ska börja arbeta med ”riktig” brottsbekämpning. Payback vill att polisen ska rikta sin verksamhet mot konkret brottslighet och bekämpa all sådan brottslighet. Sluta jaga spöken och fantomer (läs: bikers) och börja lös brott! Då kommer Payback också att stödja Polisen framöver. För en polismyndighet som bekämpar och löser riktiga brott behöver Sverige! En polis som knappt löser några brott alls utan istället väljer att rent ut sagt jävlas med bikers behöver Sverige inte och kommer Payback även fortsatt att bekämpa med alla juridiska medel som finns! Så var det med det!

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin