Nu stämmer vi polisen för julfestillslaget!

 Unite&Fight

Nu drämmer vi till med det starkaste vapnet som finns i den svenska rättskatalogen – Vi stämmer polisen!

Det hör till vanligt hyfs och folkvett att svara på brev och juridiska krav. Payback Sverige skickade såsom juridiskt ombud ett skadeståndskrav till Rikspolisstyrelsen för de personers räkning som utsattes för polisövergrepp i samband med polistillslaget på Punisher MC:s julfest, december 2011.  Polisen anmodades besvara skadeståndskravet senast den 3 mars 2014.

Idag skriver vi den 14 mars och fortfarande har inget svar inkommit från RPS. Vi tvingas därför att gå vidare. Nästa fas i processen, som tar lite tid att iscensätta, är nu att stämma Rikspolisstyrelsen och Polismyndigheten i Skåne på skadestånd. Skadeståndet kommer nu att växa då ersättning dessutom kommer att begäras för den närmast totalförstörda lokalen samt för de grova brott polismyndigheten begick mot julfestdeltagarna.

Bakom oss i ärendet har vi ett väldigt starkt JO-beslut där polisen kritiseras på inte mindre än sju olika punkter för att i huvudsak ha saknat lagstöd för sina insatser och åtgärder. Vid rättsförhandlingarna kommer nu att ges tillfälle att som inkallade vittnen korsförhöra de enskilda poliser som bevisligen varit inblandade i tillslaget samt att tvinga polisen att lägga fram konkreta bevis för påstådda tillslagsorsaker.

Payback Sverige kräver skadestånd från Rikspolistyrelsen:
http://www.payback.name/?p=12697

Media skriver om skadeståndskravet:
http://www.payback.name/?p=12783

Skadeståndskravet:
http://www.payback.name/?p=12712

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin