Lägesbild över den så kallade organiserade brottsligheten!

Nationella Underrättelsecentret, NUC, presenterar sin version av “Lägesbild av den grova, organiserade brottsligheten.

Payback återkommer vid ett senare tillfälle med en analys över uppgifterna.

Länk:
http://www.polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/Rapporter-utredningar/01%20Polisen%20nationellt/Organiserad%20brottslighet/Lagesbild_av_den_grova_organiserade_brottsligheten.pdf

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin