• ”Lägesbild av den grova organiserade brottsligheten” – En skitkort analys!

    Jag lovade att återkomma när jag genomläst den årliga lägesbilden från Nationella Underrättelsecentret. Och, här är jag nu med den kanske kortaste analysen i Paybacks historia av en rapport. Varför, är frågan man då ställer sig? Jo, för att lägesbilden är den mest faktalösa rapport jag någonsin fäst ögonen uppå.
  • Bikerversionen: Så fungerar polisens mobilisering mot grov, organiserad brottslighet!

    Polisen har många olika, skiftande  kanaler att få ut sin version av hur olika saker och företeelser fungerar – Bikerkulturen få. Därför repriserar jag en artikel från Payback nr 3/2009 som säkert fallit i glömska hos de flesta: Slutredovisning av Rikspolisstyrelsens mobilisering mot grov, organiserad brottslighet (GOB). Artikeln är fortfarande högaktuell då den redovisar såväl […]
  • Lägesbild över den så kallade organiserade brottsligheten!

    Nationella Underrättelsecentret, NUC, presenterar sin version av ”Lägesbild av den grova, organiserade brottsligheten. Payback återkommer vid ett senare tillfälle med en analys över uppgifterna. Länk: http://www.polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/Rapporter-utredningar/01%20Polisen%20nationellt/Organiserad%20brottslighet/Lagesbild_av_den_grova_organiserade_brottsligheten.pdf