• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • JK-beslut = Rättsskandal!: ”Vi kommer att släpa polisen inför rätta! Tvinga dem att vittna under ed samt spela upp filmbevisen inför öppen ridå”!

JK-beslut = Rättsskandal!: ”Vi kommer att släpa polisen inför rätta! Tvinga dem att vittna under ed samt spela upp filmbevisen inför öppen ridå”!

WeAreJustice_80mm.PDFWe´llstandtheground70mm.PDF

Bakgrund

Justitiekanslern fattade under förra veckan beslut, efter 16 månader, i ärendet kring skadestånd till deltagare vid Punisher MC:s julfest för inbjudna vänner. Beslutet innebär att sex personer erhöll 1 000 kr vardera i skadestånd. Övriga utsatta personer erhöll inget skadestånd alls! Sällan eller aldrig har väl en seger känts så som en förlust!

Beslutet kan inte sägas vara någonting annat än ett rent politiskt beslut. JK menar bl.a. att ord står emot ord och därför väljer JK att i alla insatsbitar tro på polisens version då JK inte finner anledning att betvivla uppgifterna!??

18 personers ord ställs mot polisens och JK väljer att tro på polisen!

Att ord står emot ord är ju inte korrekt. Det är nämligen 18 olika personer vars berättelse vittnar om omfattande övergrepp som ställs mot polisens enda berättelse. Så det riktiga förhållandet är att 18 personers vittnesmål inte äger samma trovärdighet som polisens enda fabricerade berättelse. Så är det med saken!

Utslaget från JK är symptomatiskt för samhällets inställning mot bikers idag. Personer ur bikerkulturen är som den förre Justitieministern Beatrice Ask yttrade ”icke skyddsvärda personer”. Polisen har större trovärdighet än 18 personer ur bikerkulturen… JK:s beslut är inte bara patetiskt. Det är samhällets dom över bikers. Att vi ingenting är värda och att vi kan behandlas hur som helst av polisen som likväl går straffria. En bikers liv och hälsa värderas till 1 000 kronor maximalt… Att särskilt uppmärksamma här är JK:s uttalanden kring medinskt bevisade skador som uppstod för de utsatta deltagarna vid festen:
Det saknas vid denna bedömning anledning att gå in på om sökandena styrkt att de har drabbats av någon sådan medicinskt påvisbar personskada som kan berättiga till ersättning för sveda och värk.

JK hade inte bara 18 vittnesmål att ta ställning till. JK hade också ett tydligt utslag från JO där polisen kritiserades på sju olika punkter. Vidare fanns tre olika, längre filmsekvenser som klart och tydligt visar sanningshalten i vittnesmålen om polisövergreppen. Även JO:s beslut samt filmsekvenser valde JK att blunda för i den politiska process som alltid tar polisens sida gentemot bikers! Patetiskt och ett mycket klart bevis för att rättssamhället Sverige idag inte längre fungerar! Vissa personer och myndigheter är inkluderade i rättssamhället medan andra personer och grupper är exkluderade och inte längre kan räkna med att få ta del av de fri- och rättigheter som lagen ger dem.

Vi går vidare med att beskriva vad Paybacks presstalesman uttalat, berätta om fortsättningen av ärendet samt publicera JO:s slutsatser samt de utsatta personernas vittnesmål från julfesten.

Uttalande från Payback Sveriges presstalesman och vice ordförande, advokat Ismo Salmi 

I en artikel i Helsingborgs Dagblad uttalar Payback Sveriges presstalesman, advokat Ismo Salmi följande:

Och advokat Ismo Salmi, som just nu befinner sig på semester, skrattar till när han får veta Justitiekanslerns besked.

– Vi var förberedda på att det skulle bli en spottstyver eller ingenting alls. Bikerkulturen motarbetas av olika myndigheter och då blir det så här. Därför har vi också förberett en stämning.

– Vi vet att trägen vinner, att vi har rätt och att rättvisan segrar till slut, säger Ismo Salmi.

Vi kommer att släpa polisen till vittnesbåsen och spela upp filmsekvenserna inför öppen ridå för press och allmänhet!

Vi är bikers vilket innebär att vi ger oss aldrig när vi vet att vi har rätt! Nu kommer vi att som juridiskt ombud färdigställa en stämning mot polisen och inlämna till tinget, för förhandlingar troligtvis mot slutet av året.

Det innebär att processen nu går in i en avgörande fas. Vi kommer helt enkelt att presentera och tvinga fram alla fakta i ärendet. Polisen kommer att tvingas lägga fram alla de uppgifter de låtsats de inte har haft tidigare. De kommer att ställas i vittnesbåset av bikers inför landets samlade pressuppbåd och få berätta sanningen under ed. Payback kommer också att under förhandlingarna spela upp de samlade filmerna inför press och allmänhet. Bilder som tydligt kommer att visa polisens helt osannolikt brutala och omänskliga ansikte inför öppen ridå!

Vi kommer att steg för steg klä av polisen och visa deras rätta jag i rättsförhandlingar öppna för alla att ta del av!

JO kritiserade Polisens insatser mot Punisher MC:s julfest på sju olika punkter!

JO kritiserade polisens åtgärder och insatser i samband med tillslaget mot Punisher MC:s julfest på sju olika punkter:

– Polismyndigheten har inte presenterat några skäl för kvarhållandet av de ifrågavarande personerna under insatsens första timme. De skäl som anförts för kvarhållandet kan inte avse dessa personer. Kvarhållandet av personer som befann sig utanför klubbhuset sakande därför rättslig grund.

– Åtgärden att fotografera personerna saknar också rättslig grund då en sådan fotografering omöjligt kan ha erfordrats för vinnande av utredning av brott!

– Det framstår även som oproportionellt att mitt i vinternatten låta personer sitta  på marken under en så lång tidsrymd som i förevarande fall. Det vill säga, utan överdragskläder i temperatur mellan 0 och +3, beordras sitta emellan 1.45 timmar och upp till 3.30 timmar. Åtgärden strider således mot Polislagen 8, den så kallade behovs- och proportionalitetsprincipen.

– Polisen har inte heller kunnat redovisa någon dokumentation rörande användandet av pepparsprej mot ett flertal personer.

– Förutom en kort notering av omhändertagande för avvisande och/eller avlägsnande från området, har polisen inte uppvisat någon särskild dokumentation rörande åtgärden trots att kopior från polismyndigheten rörande insatsen begärts in av JO.

– Polisen har uppgivit att handfängsel använts mot två personer samt hänvisat till protokoll. Trots JO:s begäran har dock inte heller i detta fall JO tillställts begärda dokument.

– En tredje person handfängslades under hela perioden för insatsen. Polisen har inte ens kommenterat denna insats varför de inte heller under denna punkt inkommit med begärd dokumentation till JO.

Länk till JK-beslut:
http://jk.se/Beslut/Skadestandsarenden/8969-14-40.aspx

Länk till JO-beslut:
http://www.payback.name/?p=10793

Länk till artikel i Helsingborgs Dagblad:
http://www.hd.se/nyheter/sverige/2016/02/18/polisrazzia-mot-mc-klubb-gav-skadestand/

Länkar till utsatta personers vittnesmål:
En fasansfull berättelse om många och våldsamt grova polisövergrepp!

Smärta, andnöd och ögonsjukdom inget skäl att sanera ögonen efter pepparsprej, enligt polisen!

Kvinna misshandlades av polisen och fick lunginflammation!

Astmatiker pepparsprejades och vägrades ögonsanering!

Kvinna vittnar om polisens övervåld och lagbrott – Hjärtstillestånd, armbrott, revbensbrott m.m!

Om polisens övervåld mot festgäster samt om att polisens maskering visar på skuld och dåligt samvete!

Privat vän vittnar om polisens övervåld och totala brist på empati!

Det ska du ta och skita i – polisens svar på frågan om vad de höll på med!

Håll käften! Sitt ner! – Polisens enda svar på festdeltagarnas frågor!

Kvinnor med och utan kryckor, astmatiker, hjärtsjuka, vänner och arbetskamrater – alla utsattes för polisens övervåld!

Han blev dumpad med hjärtstillestånd i polisbils bagagerum – “Så illa däran att han måste varit med om en allvarlig trafikolycka”!

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin