Polisen försökte värva dotter som informatör i JO-ärende!

Payback Sverige har nu som juridiskt ombud för den enskilde klubbmedlemmen, som grovt trakasserats, förföljts och ofredats av polismyndigheten i Jämtland, under sex års tid lämnat in svar på polismyndighetens remissyttrande till Justitieombudsmannen. Ärendet skildrades även i LT under veckan som gick.

Ärendet aktualiserade FOA-rapporten!

Payback Sverige skrev i förra veckan också om FOA-rapporten som bland mycket annat pekade ut att Polisen skulle försöka värva närstående såsom döttrar och fruar som informatörer/infiltratörer. Polisen skulle i dessa fall belöna eventuellt samarbete med legitima arbetsmöjligheter eller stöd för företag som drivs av dessa familjer.

Polismyndigheten bedriver inte någon riktad insats mot Xxxx Xxxx!???

Polismyndigheten uppgav i sitt svar till JO i ärendet att ofredandet av bikern mestadels var tillfälligheter som inte hade med hans person att göra mer än i två påstått legala fall av kontroller och att dagliga kontroller och övervakning inte genomförts.

Polisen utryckte i klartext saken som följer: Polismyndigheten bedriver inte någon riktad insats mot Xxxx Xxxx.

Polisen försökte värva styvdotter som informatör!

Vis av erfarenheter från tidigare JO-svar från Polismyndighetens sida, att polisen ljuger om allt som förevarit och finner på fantasifulla motiv för genomförda insatser, har vi i detta ärende i samråd med anmälande parter sparat den mest förödande informationen för att kunna spela ut till sist. Polisen har nu uttalat att inga riktade insatser bedrivits mot personen eller hans tjej och att kontroller varit av enstaka natur och haft andra motiv…

Nu har vi i vårt svar på Polismyndighetens yttrande lagt fram bevis för att Polismyndigheten haft så omfattande intresse av bikern att de till och med försökt värva hans tjejs dotter som informatör/infiltratör och rapportera tillbaka till polisen om personens alla förehavanden. Upprepade gånger vädjar polisen till dottern och säger bland annat: Det är inte en fråga om att det ska göras ett tillslag mot Xxxx Xxxx utan bara när det ska göras. Han gör klart för henne att om hennes barn vistas på den platsen, så kommer man inte att ta någon hänsyn till barnen. Det blir ingen trevlig upplevelse…

Nu ska det bli mycket intressant att se om de för Polismyndighetens yttrande ansvariga, Länspolismästaren Stephen Jerrand samt myndighetens jurist kommissarien Mats-Ove Edvinsson, vidhåller att Polisen inte bedriver någon riktad insats mot bikern…

LT:s artikel om JO-fallet:
http://ltz.se/nyheter/ostersund/1.4817916-krankta-bikers-jo-anmaler-polisen

Artikeln om FOA-rapporten:
http://www.payback.name/?p=6816

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin