Fas 2: Payback satsar på kvalitet istället för kvantitet!

Payback har nu existerat i lite mer än 2 år med inriktningen att informera om bikerkulturen samt skriva verkningsfulla motartiklar. Arbetet har resulterat i att ett omfattande artikelarkiv har byggts upp som kan användas för att underbygga kommande artiklar. Ge större tyngd och fler vinklar i liknande eller samma ämne.


Paybacks artiklar har under dessa två verksamhetsår även nått ett väldigt stort antal läsare, journalister och massmedieredaktioner, inom Sverige. Således har ett intresse för arbetet och skrivelserna skapats och byggts upp, ett resultat som också märks i att mediakåren börjat länka och hänvisa till Payback i större utsträckning.

Payback har också, i de fallen högst ofrivilligt, pekats ut som varande bikerkulturens företrädare via boken och TV-programmet Svensk Maffia.

Fas 2

Det är nu dags att gå vidare. Att ta kampen ett steg längre samt rikta Paybacks arbete mer specifikt mot media och politiker. För det är dessa två grupper bikerkulturen behöver nå och påverka för att kunna åstadkomma förändringar och förbättringar för kulturen.

Detta innebär en omläggning av arbetet till att bli mer direkt specialiserat.  Mindre synligt i antal inlägg men förhoppningsvis betydligt mer långsiktigt verkningsfullt.

I Praktiken

Alla bikers och bikerklubbar kommer även i framtiden alltid att vara välkomna att insända sina berättelser och vittnesmål om övergrepp riktade mot er! Detta material kommer alltid att vara själva grunden för arbetet. Källorna, som bevisar att vi har fog för våra påståenden och bevisen i sig för polisens övergrepp mot kulturen!

Payback kommer i sina skrifter framöver att vända sig inte till bikerkulturen, de redan frälsta, utan mot media och politiker. Att genom att redovisa kontrollerbara fakta påvisa bikerkulturens situation i samhället av idag. För bikerkulturen är en subkultur av många andra med den enda skillnaden att polismyndigheterna valt ut bikerkulturen att förfölja då den genererar reda pengar, utökade resurser och allt fler integritetskränkande lagar. Ingen annan subkultur skulle varit användbar för att på så snabbt få så mycket extra resurser. För bikerkulturen har under över 20 år pekats ut som ett kollektiv av monster utan vare sig fog eller faktiska bevis.

Hur kommer jag som läsare av Payback att se och uppleva skillnaden?

Nättidningen Payback har framförallt riktat sig mot bikerkulturen. Att skriva för bikers och sätta in olika händelser i ett större eller något större sammanhang. Men med den arbetsmetoden har vi nu nått vägs ände. Det finns ingen väg som leder framåt längre. Den är förbrukad och uttömd!

Vad gör man då när vägen befunnits slut? Man bryter ny väg där ingen väg finns. Uppfinner nya metoder, sätter nya verktyg i funktion och bryter med ordet som vapen, bokstavligen talat nya vägar. I väglösa land där inga vägar finns.

Ty för Paybacks arbete finns ingen handbok. Inget facit. Ingen guru som kan säga vad som är rätt väg eller fel. Ej heller hur arbetet skall utföras. För arbetet har aldrig tidigare utförts. Ingen har lyckats vända en så lång stigmatiseringsprocess som bikerkulturen utsatts för och uppnått, om inte upprättelse så åtminstone, drägliga levnadsvillkor och erkännande såsom en subkultur bland så många andra.

Payback i framtiden

Payback kommer i framtiden att axla den roll inom bikerkulturen Wierup genom sina skrivelser och reportage, pekat ut Payback att inneha. På Nättidningsplatsen kommer det att direkt märkas genom att antalet inlägg kommer att minska. Det är inte Paybacks uppgift att bemöta enskilda artiklars påståenden. Det gör en del andra redan och i Paybacks fall är det därför missriktad energi som skjuter förbi och över målet. Större, längre och mer övergripande artiklar och andra grepp och åtgärder kommer att ersätta inläggsskrivandet. Även tonen i reportagen kommer säkert efterhand att ändras då skrivelserna ämnar att uppnå en större och annorlunda publik.

Payback kommer i framtiden att lägga energin på bikervittnesmålen, övergripande artiklar, frågor, brev samt i att mer direkt möta och i skriftlig dialogform tala till politiker och media. Allt i helt nya former. Konceptet är svårt att utveckla och en del nya metoder kommer säkert att ge sig efter vägen men skillnaden kommer att bli uppenbar framöver. Paybacks arbete i fas 2 kommer sammanfattningsvis att bli ett större, effektivare, mer genomtänkt och övergripande arbete för bikerkulturen!

Paybacks Newsdeskarkiv:
http://www.mynewsdesk.com/se/search/pressreleases?query=payback&sites=se

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin