HA stiller i Næringsforeningen (Stavanger)

  • av Atle
  • 12 År sedan
  • 1410 Views
  • 0

Hells Angels (HA) Stavanger stiller på MC-seminaret Næringsforeningen arrangerer. Målet med konferansen er å hindre etablering av blant annet HA. HA-medlem Øyvind Våge har følgende kommentar etter oppslaget i Rogalands Avis: ”Etter at jeg hadde meldt meg på og dette kom frem, har de forandret en del av agendaen. Representanten fra Danmark har trukket seg, Atle Roll-Mathisen er byttet ut med en jurist fra Kripos, og det verste av alt er at de har tatt vekk spørrerunden som var satt opp til slutt. Det er jo herligt at politikere som ønsker debatt, tar vekk muligheten når de kan få kritiske spørsmål, evt. om noen har krevd dette”. Nedenfor kan dere lese den opprinnelige agendaen for seminaret om MC-kriminalitet som ble holdt i Stavanger, og vi kan jo merke oss at følgende navn går igjen:

Danmark, Yngve Carlsson, Atle Roll-Mathiessen og Anders Werp. Danskene og Atle Roll-Mathiessen gikk på Walk-over, Yngve Carlsson har tidligere utmerket seg med ganske så sterke kvinneundertrykkende utsagn i forhold til MC-miljøet…

Program:

10.00 Åpning
Ordfører Christine Sagen Helgø

10.05 Nasjonale mål og føringer for å bekjempe kriminelle MC-gjenger/miljøer. Tom Brunsell, avdelingsdirektør i justisdepartementet

10.25 Rocker-situasjonen i Danmark i dag; Kriminaliteten, utbredelsen, rekruttering, tilknytning til næringslivet/utelivsbransjen og hvordan politiet i Danmark jobber for å bekjempe miljøene. Søren Rye, politikommissær Nationalt Efterforskningscentrum (NEC)

11.00 Lunsj

11.45 Utfordringer og dilemmaer i kommunenes arbeid for å forebygge og bekjempe MC kriminalitet Yngve Carlsson, spesialrådgiver i KS

12.05 Kriminelle MC-gjenger:
Om miljøene, kulturen, kriminaliteten, utbredelsen og hvordan de kan bekjempes nasjonalt, Atle Roll-Mathiessen, politiinspektør, Kripos

12.45 Pause

13.00 Lokale utfordringer knyttet til kriminelle MC-gjenger. Bjørn Vidar Bollestad, politioverbetjent, Rogaland politidistrikt

13.20 Politikernes rolle. Hva skal til for å hindre at kriminelle MC-gjenger/miljøer får fotfeste i en kommune/region. Anders Werp, tidligere ordfører i Øvre Eiker, nå medlem av Stortingets Justiskomité

13.45 Spørsmål

14.00 Avslutning

Møteleder/konferansier: Harald Minge

Så kan dere trekke konklusjonene selv: Er dette feighet fra Danmark, Atle Roll-Mathiessen og / eller myndighetene generelt? Atle / Payback Norge

http://www.rogalandsavis.no/nyheter/article5927839.ece

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin