Payback Sveriges Premium Supporter-certikat färdiga och skickas under torsdagen!

Det Premium Supporter-certikatet som Payback Sverige belönar de bikerklubbar, enskilda personer och företag som betalar in mist 1 000 kr/år i medlemsavgift eller gåva är nu färdiga och kommer idag, torsdag, att skickas till de som inbetalt Premium-summan!

Se ytterligare information under medlemssidan:
http://www.payback.name/?page_id=4288

PremiumSupportsidan:
http://www.payback.name/?page_id=5095

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin