Klubbinformation!

Att information läckt ut i förväg saknar betydelse i sammanhanget.  Åtgärden går att genomföra på exakt samma villkor som planerats! Det är dock av största vikt med ett ytterst balanserat och korrekt framträdande så att inte åtgärden förfelar sitt mål och slår tillbaka mot kulturen. Polisen kommer att ta alla chanser att skapa desinformation i sammanhanget för att få bort själva fokuset från målet då de tydligen känner sig väldigt hotade nu!

Ty att polisen bemödar sig att sprida direkta lögner kring åtgärdens inrikting och mål visar bara på hur farlig polismakten anser själva åtgärden att vara. Detta till trots att vi bara med fredliga medel vill belysa ett oacceptabelt samhällsbeteenden. Det visar att åtgärden tillmäts stor betydelse och beräknas ha stor effekt.

Nu kör vi! Lycka till, bikers!

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin