Dementi av polisens desinformation!

Då mejl och sms sprids från en offentlig myndighet till en specifik yrkesgrupp i landet att en speciell åtgärd initierad av Payback skulle vara riktad mot  och ha som mål att göra anmälningar mot denna grupp dementerar Payback detta å det grövsta. Detta är ren och skär lögn och desinformation från Polismyndighetens sida!

Åtgärden riktar vare sig mot yrkesgruppen eller mot enskilda näringsidkare utan har som mål att sätta fokus på ett oacceptabelt samhälleligt beteende och kommer att föranleda en anmälan riktad mot betydligt större och offentliga aktörer i sammanhanget!

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin