Kasta inte pil i kuvösen, polisman Andersson! Eller vem bevakar bevakarna?

Polisens insatschef Per-Håkan Andersson i Ystad beklagade sig nyligen över att personer ifrån bikerkulturen bevistar rättegångar och att målsägarna därvid känner obehag. Tyvärr är inte Andersson särskilt påläst i sak vare sig om anledningarna till varför personer ur bikerkulturen går på rättegångar eller hur polisen själva som kår i många fall beter sig när det är poliser som är åtalade.

Bikers besöker rättegångar för att visa stöd

Så vi får väl delge Andersson lite fakta i sak så han vet lite bättre med sig till nästa gång. Bikers från de flesta klubbar besöker rättegångar rättegångar när brödrar och vänner står åtalade. Bikers gör det för att visa stöd, support, bröderaskap, sammanhållning och lojalitet. Det är inget märkligt med det och det har inget att göra med att påverka vittnen eller målsägare eller för att få dessa att känna obehag. Det är helt enkelt bara sådant bikers gör och det är en självklarhet.

”Polisens närvaro kan starkt ifrågasättas utifrån lämplighet och yrkesroll”

Poliser däremot är det lite annorlunda med. När en ung kvinna i november månad skulle vittna mot en polis som stod åtalad för tjänstefel fylldes hela rättegångssalen av poliser. Kvinnans advokat Marianne Andersson uttryckte sig som följer om situationen: Hon upplevde det som mycket jobbigt och kände i efterhand att hon velat få fram ändå mer. Hon tyckte att det var oerhört påfrestande att sitta där med så många poliser….självklart blev det inte lättare för kvinnan att berätta. Jag har haft mål där personer från andra tjänstemannagrupper åtalats för tjänstefel, fast då har man inte haft den totala uppslutning som vi hade här.

En annan advokat skrev följande till tidningen som rapporterade från rättegången rörande polisnärvaron: Naturligtvis påverkar detta den unga kvinnan och eventuellt andra som skall höras. Frågan är om detta är en lämplig signal från samhällets sida. Polismännens närvaro är självklart förenlig med offentlighetsprincipen men kan enligt min uppfattning starkt ifrågasättas utifrån lämplighet och yrkesroll…

Payback Sveriges kommentar

Vi konstaterar att bikers såväl som poliser har all laglig rätt att bevista rättegångar men att det i polisens såsom brottsbekämpande myndighet kan bedömas såsom högst olämpligt och inte förenligt med deras yrksesroll. Det är mycket enkelt att se polisens handlande såsom ett olaga hot/en olaga påtryckning och i varje fall ett fall av väldigt tveksam myndighetsutövning. Polisens närvaro ställer ju också osökt frågan: Om polisen hårdbevakar en rätegång för att folk från bikerkulturen är närvarande såsom maktdemonstration eller som de själva uttrycker det:  Vi ville se till att vara ordenligt folkade fall ifall de ville busa: Vem bevakar då bevakarna, polisen, när polisen själva är de som hemsöker en rättegång i stort antal?

Och, som ett råd att ta med sig framöver, polisman Andersson, vill vi bara delge vad en del barn får lära sig väldigt tidigt: Kasta aldrig pil i kuvösen!

Länk till polisartikel:

http://www.bt.se/nyheter/boras/poliser-fyllde-rattssal-nar-kollega-atalades—anmals-till-jo(3561677).gm

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin