• Hemsida
  • >
  • polismyndigheten i jämtlands län
  • Datainspektionen fastslår att polisen bryter mot lagen samt polisiärt metodfel vid registrering av personer!

    Datainspektionen förelägger Polismyndigheter att åtgärda metodfel i samband med personregistrering Datainspektionen kritiserar polisen i Jämtlands Län samt Polisen i Västmanlands län på fem respektive sju punkter samt förelägger polismyndigheterna att senast den 15 februari 2013 vidtagit åtgärder och införa rutiner för att säkerställa att polismyndigheterna fortsättningsvis inte agerar i strid med gällande lag. Polismyndigheterna ska […]
  • JO öppnar den tredje utredningen på en vecka kring polisens arbete mot bikerkulturen!

    JO har beslutat inleda ytterligare en tredje utredning i ett ärende kring Polismyndigheternas arbete gentemot bikerkulturen där Payback Sverige varit juridiskt ombud. I det sista fallet handlar det om en enskild, klubbansluten biker som under en lång tid utsatts för omfattande trakassering, ofredande och förföljelse från Polismyndigheten i Jämtlands Län. Diarienummer: 1543-2012. Polismyndigheten ska ha […]