JO har beslutat utreda ärendet kring julfesten hos Punisher MC!

JO har idag brevledes meddelat Payback Sverige, som är juridiskt ombud i ärendet diarienummer: 586-2012, att ämbetet inleder en utredning med anledning av klagomålen kring julfesten hos Punisher MC. Polismyndigheten i Skåne anmodas att företa en utredning samt inkomma med yttrande senast den 18 maj 2012.

Berörda befattningshavare ska ges tillfälle att yttra sig och yttrandet ska innehålla en redogörelse för handläggningen och myndighetens bedömning av denna.

Polismyndigheten anmodas särskilt att yttra sig i följande avseenden:

1. Vad var den rättsliga grunden för att a) beordra var och en av de berörda festdeltagarna att sätta sig på marken utomhus, b) inte låta dessa resa sig eller lämna platsen och c) använda våld i de fall ordern inte efterkoms?

2. Vad var den rättsliga grunden för att i förekommande fall belägga festdeltagare med handfängsel?

3. Vilka överväganden låg till grund för åtgärden att kroppsvisitera samtliga festdeltagare och vad var den rättsliga grunden för att fotografera dessa personer?

Polismyndigheten i Skåne står nu under två utredningar för insatser mot bikerkulturen!

Vi berättade redan förra veckan att Polismyndigheten i Skåne var hårt pressade då de av JO beordrades att genomföra en ny utredning och avge ett nytt yttrande i ärendet kring Österlen Rumble Run arrangerat av Wheel Legs MC. Ovanpå det fallet kommer nu fallet med de många övergreppen mot de inbjudna gästerna till Punisher MC:s julfest.

En särskild granskning av Polismyndighetens arbetsmetoder överhuvudtaget mot svensk bikerkultur kommer allt närmare!

Länk till Punisher MC-ärendet:
http://www.payback.name/?p=5388

Wheel Legs MC-ärendet:
http://www.payback.name/?p=5905

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin