Kulört Kultur JK-anmäler Kumla-anstalten för olaga censur!

Efter att Kumlaanstalten tagit bort bikermagazinet Scanbike från sortimentet på Kumlaastaltens kiosk vände sig en intagen till fängelseledningen och begärde att få prenumerera på Scanbike. Ledningen uppgav sig ha funnit kopplingar mellan Scanbike och Hells Angels och avslog utefter grunden att tidningen kunde äventyra säkerheten på anstalten den intagnes prenumerationsbegäran.

Förlaget Kulört Kultur anmäler nu Kumlaanstalten till JK för intrång i förlagets näringsverksamhet och intrång i grundlagsskyddade rättigheter.

Ur anmälan framgår: “Anstalten har på oklara och skönsmässiga grunder samt med svepande formuleringar, såsom att tidskriften har kopplingar till en kriminell organisation, utövat censur på ett sätt som inte kan vara förenligt med den svenska grundlagen”.

Det våras för medvetenheten om det nödvändiga i att anmäla negativa särbehandlingar! 

Det är vår i luften och det verkar även vara en medvetenhetens vår inom bikerkulturen. Efter att bikerkulturen faktiskt lyckats få upp ett antal fall till utredning hos JO verkar det som medveten har stigit inom kulturen att det faktiskt går att komma någonstans med direkt juridiska konfrontation. Detta märks inte minst av att allt fler klubbar och enskilda bikers kontaktar Payback och ställer frågor kring att göra anmälningar samt även att fler faktiskt anmäler olika former av övergepp vilket Payback tackar för. Ju fler som gör anmälningar och står upp för våra rättigheter ju närmare kommer vi en faktisk vändning både medialt och juridiskt.

Länk till artikel:
http://www.dagensmedia.se/nyheter/print/tidskrifter/article3475840.ece


  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin