• Hemsida
  • >
  • insatsbefäl christer andersson
  • JO har beslutat utreda ärendet kring julfesten hos Punisher MC!

    JO har idag brevledes meddelat Payback Sverige, som är juridiskt ombud i ärendet diarienummer: 586-2012, att ämbetet inleder en utredning med anledning av klagomålen kring julfesten hos Punisher MC. Polismyndigheten i Skåne anmodas att företa en utredning samt inkomma med yttrande senast den 18 maj 2012.