Information om Paybacks nuvarande och kommande arbete!

Jag mötte en biker idag som frågade: Vad sysslar ni just nu med i Payback? Ja, drog jag lite på svaret. Det är faktiskt en hel del och började sen räkna upp:

– Vi har två fall som vi driver som är överlämnade till JO – Ett fall för Wheel Legs MC och ett annat för Marie som tidigare redovisats i skrivelser på Nättidningen Payback.
– Vi kommer att lämna in ytterligare ett fall till JO som kommer att redovisas inom de närmaste dagarna.
– Vi ligger på ytterligare ett fall för en mc-klubb som kommer att skrivas om under den kommande veckan och som kommer att föranleda en JO-anmälan lite längre fram. Vi avvaktar med JO-anmälan av strategiska skäl. Vi avvaktar helt enkelt ett beslut i ett tidigare ärende så att vi dels kan anpassa den nya anmälan utefter domen i det fallet och samtidigt inte utsätta oss för att få avslag på bägge ärendena utefter samma skäl på en gång.
– Vi driver ett annat omfattande fall som innefattar flera olika rättsprocesser i ett enda fall. Det är ett övergripande fall med betydelse för många inom kulturen som på begäran av den drabbade inte kommer att behandlas offentligt.

I övrigt arbetar vi med allt kring det kommande gemensamma nordiska ärendet till Europadomstolen.

Vi arbetar också för att inom det närmaste halvåret lansera ett antal nya och för bikerkulturen väldigt tunga och viktiga verktyg som ett led i att utöka och förstärka Paybacks verksamhet. Projekten är en del i en verksamhetplan som avser perioden fram till och med 2012.

Omstrukturering är en annan arbetsuppgift där information över innehållet kommer att offentliggöras inom de närmaste veckorna.

Ja, det var en del av vad Payback arbetar med just nu för att säkra och få till stånd. Information om de olika delarna kommer att offentliggöras efterhand som allt är klart.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin