• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Amnesty International Sweden är bara för utvalda grupper av förföljda! De sparkar bara in redan öppna dörrar!

Amnesty International Sweden är bara för utvalda grupper av förföljda! De sparkar bara in redan öppna dörrar!

Förfrågan till Amnesty

När man bedriver organisationsarbete så kan man göra det enkelt eller svårt för sig. Man kan arbeta med lättarbetade frågor där klart lagstöd och stöd från samhället i stort redan finns eller man kan som Payback anta en utmaning och försöka göra det omöjliga – att vända förföljelsen av bikers. Ett självmordsuppdrag då inget land i världen lyckats med denna uppgift.

Över världen har Amnesty traditionellt varit en organisation som utmärkt sig för att stå upp för de mest skilda grupper av människor som drabbas av förföljelser oavsett vad eller vilka de har varit. I Sverige? Not so much.

Payback skickade en förfrågan om hjälp till Amnesty i Sverige för att höra om de med styrkan av deras världsvida organisation i ryggen kunde tänka sig att hjälpa oss i bikerkampen genom att stå upp för bikers rättigheter.

Amnestys svar

Amnestys svar följer nedan:

Vi måste dessvärre avböja er förfrågan om hjälp. Anledningarna är att vi inte verkar för enskilda fall på det sätt ni efterfrågar, samt att vi inte har resurser på plats för att verka i vid mening för de frågor ni vill lyfta. I enlighet med styrelsebeslut prioriterar vi diskrimineringsarbete som främst skall fokusera på grupperna romer, samer, HBTQI personer samt kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter.

Paybacks kommentar

Amnesty har runt om i världen gjort sig kända för att stå upp för en hel rad folk och grupper av folk mot regeringar m.m. I Sverige verkar Amnesty enligt mejlsvaret istället fokusera helt på sådana gruppers rättigheter som redan skyddas av grundlag, Europakonventionen, diskrimineringslagar m.m.

Vår åsikt är att det är patetiskt! Det är att stå upp för de som ingen har som står upp för dem, där varken lagar eller riksdag eller regering, press eller polis står ger stöd eller står bakom utan istället är de som förföljer grupperna. Det är att visa storhet, mod och ryggrad! Att stå upp för de som är skyddade av lag och alla andra parter anser vi bara är att sparka in redan öppna dörrar.

Nåväl, nu har vi prövat den vägen och sett att ytterligare an väg är stängd och inte framkomlig. Vi fortsätter självklart med att hitta nya vägar eller bygga en egen väg fram till målet. För vi ger oss aldrig! Vi ska fram till målet att återställa våra rättigheter – We´ll stand the ground and We won´t back down!

Amnestys inställning speglar för övrigt mycket väl ett citat från Ian Richard ”Maz” Harris bok ”Bikers”, som vi har för av avsikt att snarast publicera en skrift omkring, där han säger omkring bikerkampen: We get no support from concerned MPs (members of parliament) or civil rights organisations.

Amnestys svar

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin