Vittnesmål om polistrakasserier från bikerklubbsmedlem!

2010-08-14 var jag och en klubbroder på klubben och snickrade och installerade el. Vi var båda nyktra.

Jag stod 2m upp på en stege och klamrade en elkabel när polismännen Xxxx och Xxxx kom och anklagade mig för narkotikabrott för eget bruk.

Poliserna tog med mig till stationen för provtagning och ett förhör som mest handlade om varför vi är med i Sverigemodellen.

Jag tvingades även lämna ett DNA-prov genom toppsning.

Xxxx hotade mig och sade att ifall jag syntes utanför någon polis eller på något sätt hotade en polis så skulle jag få ett helvete. Fick även veta att så länge vi är med i Sverigemodellen så ska polisen göra allt för att stoppa oss.

Niklas Lahti, Iron Ore MC Kiruna

Paybacks kommentar:

Polismännens namn har av publicistiska skäl utelämnats från artikeln på Payback. Den som vill ta del av dessa uppgifter hänvisas istället till:
http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/vittnesmaal-om-polistrakasserier-fraan-bikerklubbsmedlem-680901

Till saken hör att rapporten från Rättsmedicinalverket, som för samtliga sju olika testade ämnen helt friar Niklas Lahti för att ha haft olovliga substanser i urinen, diarieförs av Polismyndigheten i Norrbotten den 20 augusti 2010. Den 27 augusti kallas Lahti till samtal på Socialbyrån för att ha omhändertagits av polisen ”uppvisande tydliga tecken på att vara påverkad av narkotika”.

Uppgiften om att Lahti friats från alla misstankar om olovligt intag av narkotika har således medvetet underlåtit att vidarebefordras av Polismyndigheten till Socialnämnden. Och först när Lahti själv kontaktar socialsekreteraren och informerar om det faktum att han är friad från misstanken om ringa narkotikabrott får Socialnämnden kännedom om det faktum att Lahtis utefter påhittad grund anklagats för brott.

Ärendet har nu JO-anmälts med Payback Sverige som juridiskt ombud för prövning av vart och ett i ärendet förekommande element.

Vittnesmål enligt ovan är oerhört viktiga i kampen för bikerkulturens återupprättelse och dess betydelse kan knappast övervärderas. Det är enbart genom att vi själva gång på gång berättar sanningen som vi någonsin kan hoppas vinna återupprättelse! All heder åt Niklas Lahti och Iron Ore MC!

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin