Information: Fångombudsmannen (FO) ersätter Fångarnas Riksorganisation!

Fångombudsmannen

FRIO – Fångarnas Riksintressorganisation läggs ned och ersätts av en Fångombudsman med uppgiften att företräda, bevaka och tillvarata människors rättigheter. Fångombudsmannen kommer bland annat att hjälpa till med tolkning av lagar och förordningar, utformningar av JO-anmälningar samt överklaganden m.m.

Såsom Fångombudsman har utsetts Michael Gajditza, jurist med mångårig erfarenhet av att driva mål mot Kriminalvården för bland annat bikers räkning. Gajditza är också en av Payback Sveriges numera sex advokater.

Då bikers tillhör en grupp som genom klubbtillhörighet eller tillhörighet till ”Kriminellt nätverk” berövas närmast alla sina rättigheter utefter ett begrepp och utan att begreppets berättigande i sammanhanget ens prövas av landets domstolar är informationen av stor vikt för bikerkulturen. Så läs igenom informationen som länkas nedan.

Länkar i sammanhanget:
http://www.xn--fngombudsmannen-hlb.se/

Fångombudsmannen

Fångombudsmannen: Vision och policy

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin