• Hemsida
  • >
  • fångarnas riksintresseorganisation
  • Information: Fångombudsmannen (FO) ersätter Fångarnas Riksorganisation!

    Fångombudsmannen FRIO – Fångarnas Riksintressorganisation läggs ned och ersätts av en Fångombudsman med uppgiften att företräda, bevaka och tillvarata människors rättigheter. Fångombudsmannen kommer bland annat att hjälpa till med tolkning av lagar och förordningar, utformningar av JO-anmälningar samt överklaganden m.m. Såsom Fångombudsman har utsetts Michael Gajditza, jurist med mångårig erfarenhet av att driva mål mot Kriminalvården […]