• Hemsida
 • >
 • högsta förvaltningsdomstolen
 • Prejudicerande domslut fastslår att föreningstillhörighet eller riskmiljö inte kan utgöra grund för återkallelse av vapentillstånd!

  Bakgrund Högsta Förvaltningsdomstolen har i mål nr: 5653-20 i en prejudicerande dom, som gäller för alla liknande fall, slagit fast att föreningstillhörighet och/eller riskmiljö inte kan ligga till grund för återkallande av vapentillstånd. Ärendet, som ej har drivits av Payback, avser en man med tillhörighet i Nordiska Motståndsrörelsen men domslutet avser alla liknande ärenden och […]
 • Payback Sveriges remissyttrande till ”Utredningen om bl.a. MC-väst under domstolsförhandling”!

  Payback Sverige har skickat remissyttrande! Payback Sverige har under onsdagen skickat in remissyttrande avseende Utredningen om förbättrade förutsättningar för ordning och säkerhet i domstolarna (Ju 2015:15).  Remissyttrandet avser del omkring: Kläder och symboler som kan uppfattas som hotfulla.  Remissyttrandet Här nedan följer Payback Sveriges text i remissyttrandet med undantag av formalia såsom ärendeangivelse, adressuppgifter med flera nödvändiga utredningsspecifika […]
 • Överklagan/Begäran om prövningstillstånd i fallet med PL-27 protokollet och ”faran för rikets säkerhet”!

  Då vissa media grovt förvanskat både anledningen till varför Payback och den enskilde bikern valt att driva ärendet vidare och samtidigt direkt ljuger om avsikten med Paybacks uppmaning till klubbarna att inkomma med PL-27 protokoll så väljer vi att publicera överklagan såsom korrekt information. Överklagande av Kammarrätten i Göteborgs dom 2014-11-06, angående rätt att få […]
 • Olycklig prejudicerande och särbehandlande dom för bikerkulturen!

  Till att börja med vill vi påpeka att Payback Sverige inte haft någonting med nedanstående rättsfall att skaffa men då fallet pekar på ett väldigt väsentligt problem är det ändå av yttersta vikt att skriva om.
 • Västförbudsdomen i Högsta Förvaltningsdomstolen!

  Högsta förvaltningsdomstolen meddelade inte prövningstillstånd i ärendet kring Luleå kommuns västförbud i komunala lokaler som ägs eller hyrs ut av kommunen. Kammarrättens dom vinner därför laga kraft och det kommunala beslutet om västförbud är olagligförklarat och undanröjt! Såsom skäl att avslå Luleå kommuns begäran om prövningstillstånd i Högsta Förvaltningsdomstolen anförs följande skäl: ”För att Högsta […]
 • Information om Högsta Förvaltningsdomstolens dom i Västförbudsmålet!

  Ytterligare info om Högsta Förvaltningsdomstolens dom i Västförbudsärendet I Högsta Förvaltningsdomstolen beslut står följande att läsa: Högsta Förvaltningsdomstolen meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens dom står därmed fast. Högsta Förvaltningsdomstolen finner att det inte har kommit fram skäl att meddela prövningstillstånd. I nedanstående pdf-fil kan hela beslutet läsas. Högsta Förvaltningsdomstolens dom
 • Högsta Förvaltningsdomstolen prövade inte västförbudet!

  Jag har varit på Copenhagen Ink Festival i Köpenhamn och därmed varit borta från arbetet i två dygn, bilder och intryck från festivalen kommer vid senare tillfälle. För ”straffet” kommer fort ibland för att man tar ledigt. Massor med mejl, ett nytt, helt horriblet bikerrättsfall trillade in och en artikel skall skrivas efter ett önskemål från […]