Guide till de olika politiska partiernas rättspolitik!

Bakgrund

Payback har ju inte som uppgift att påverka bikers om vilket parti de ska rösta på men informerar självklart om var de olika partierna står i rättspolitiska sammanhang för att ge var och en möjlighet att själva ta del av informationen och därefter välja vilket parti de önskar rösta på.

Payback gjorde tidigare under året ett försök med att ställa direkta frågor till de åtta riksdagspartierna samt till Feministiskt Initiativ. Försöket misslyckades kapitalt då endast två partier vågade besvara frågorna, nämligen Centerpartiet och Miljöpartiet. Se: https://payback.name/redovisning-av-payback-sveriges-valenkat/

På grund av att inte fler partier besvarade enkäten har den ju heller ingen funktion.

Metros guide till de olika partiernas rättspolitik

Tidningen Metro har nu däremot gjort en utmärkt guide som sammanfattar de nio olika partiernas rättsprogram och därefter länkat till respektive partis sida för rättspolitiken. Se: https://www.metro.se/artikel/stor-guide-det-vill-partierna-g%C3%B6ra-inom-brott-och-straff

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin