Förbud mot organisation beslutat i Danmark!

Förbud mot organisation i Danmark

Loyal to Familia, som inte är mc-relaterad, förbjöds genom ett administrativt beslut av polisen under tisdagen att verka i hela Danmark, med omedelbar verkan. Polisen säger att åklagare bedömt att LTF uppträder så våldsamt och kriminellt att ett administrativt förbud utfärdas. Förbudet gäller fram till att beslutet prövats i domstol. Förbudet har beslutats utefter lagstöd i Grundlagens 78:e paragraf.

Konsekvensen av beslutet är att det inte längre tillåtet att bära kläder och alla andra former av föremål med symboler för det organisationen på allmän plats. Överträdelse av förbudet kan bestraffas med upp till två års fängelse.

Paybacks kommentar: 

MC-klubbar är överhuvudtaget inga kriminella organisationer vilket är av största vikt att understryka! Detta faktum är bikers helt klara över! Vidare säger den samlade fakta- och forskning som finns kring bikerkulturen exakt samma sak!

Med detta i minnet måste vi likväl utfärda en mycket stark varning! Polisen och Politiker agerar med ständiga skygglappar för allt som har med fakta att göra som inte passar deras mål, deras budgetar samt deras önskningar om obegränsade resurser av folk att sätta in för att hänga utanför bikerklubbarna. Däri ligger faran oavsett vad fakta- och forskning säger.

Så länge polis och politiker vägrar ta till sig fakta- och forskning så löper mc-klubbarna en mycket, mycket stor risk att bli nästa måltavla för förbudsivern då bikerklubbarna är högprofilerade mål med tanke på de synliga attributen.

Beware and Support Payback!

Läs om förbudet: https://ekstrabladet.dk/112/politi-ltf-forbudt-fra-i-dag/7291847

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin