• Guide till de olika politiska partiernas rättspolitik!

    Bakgrund Payback har ju inte som uppgift att påverka bikers om vilket parti de ska rösta på men informerar självklart om var de olika partierna står i rättspolitiska sammanhang för att ge var och en möjlighet att själva ta del av informationen och därefter välja vilket parti de önskar rösta på. Payback gjorde tidigare under […]