Klageformular för Payback Denmark!

Nu finns även ett allmänt Klageformular färdigt att använda i Danmark vid olika former av polisiära övergrepp. Formuläret finns att ladda ner i samband med detta inlägget samt framöver via länk till alla de nordiska Paybackorganisationernas klagoformulär på sidan Handlingsplan.

För adress till Payback Denmark: paybackdenmark@hushmail.com

Klageformular

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin