• Danska Högsta Domstolen förbjuder och upplöser Loyal To Familia! Nu står troligen mc-klubbarna på tur!

    Mycket farligt förbud mot förening som får livsfarliga konsekvenser för mc-klubbarna! Högsta Domstolen (HD) i Danmark har fattat beslut att förbjuda och upplösa den icke mc-relaterade föreningen Loyal To Familia (LTF) i Danmark. Högsta Domstolen fastslår att LTF bryter mot Konstitutionen eftersom föreningen använder våld och kriminella medel för att uppnå sina mål. Konsekvensen av […]
  • Förbud mot organisation beslutat i Danmark!

    Förbud mot organisation i Danmark Loyal to Familia, som inte är mc-relaterad, förbjöds genom ett administrativt beslut av polisen under tisdagen att verka i hela Danmark, med omedelbar verkan. Polisen säger att åklagare bedömt att LTF uppträder så våldsamt och kriminellt att ett administrativt förbud utfärdas. Förbudet gäller fram till att beslutet prövats i domstol. Förbudet […]