Payback förstärker organisationen med två nya advokater!

Payback Sverige förstärker organisationen inför det kommande arbetet framöver för bikerkulturen. Payback har fått klartecken från två ”nya” advokater: Anders Lindstrand och Mats Olausson vilket innebär att Payback nu har tillgång till fyra olika advokater framöver.

Anders och Mats kommer, liksom de två tidigare advokaterna, att vara ordinarie medarbetare och åtaga sig fall av olika former av övergripande ärenden för bikerkulturen. Både Lindstrand och Olausson är välkända inom bikerkulturen då de framgångsrikt drivit ett flertal fall för olika bikerklubbar och enskilda bikers genom åren. Lindstrand var för övrigt advokat i det mycket uppmärksammade fallet kring jätterazzian i Göteborg 2010 och är mycket skicklig att komma till tals i media och ge sin syn på polisens olika förföljelser och trakasserier gentemot bikerkulturen.

Liksom tidigare ska övergripande fall anmälas direkt till Payback Sverige på: peter@payback.name  för en första bedömning om fallen är av den arten att de träffar merparten inom kulturen.

Payback har nu tillgång till fyra olika advokater med bikerjuridisk specialkompetens! 

Payback Sverige har nu tillgång till fyra olika advokater och jurister med mångårig erfarenhet av att driva ärenden för bikers och bikerklubbar och äger därför den specifika bikerkulturskunskap och insikt som är absolut nödvändig för att kunna vara till nytta i den bikerjuridiska kampen för våra mänskliga fri- och rättigheter.

Nu går Payback vidare med arbetet för bikerkulturen med än större tillförsikt och styrka!

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin