Eftersökning av Valdo Kask material!

Är det någon därute som har ett kort av reportern Valdo Kask eller andra verifierbara uppgifter rörande Valdo Kask emottages dessa tacksamt. Då det är osäkert om personen ens existerar under detta namn och/eller har en annan verklig identitet är detta av stor vikt.

Sänd materialet till: paybackpeter@hushmail.com eller peter@payback.name

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin