Även bikers har demokratiska rättigheter!

Sveriges största debattforum är Newsmill där debattörerna utgörs av författare, professionella debattörer, politiker, journalister och olika yrkesverksamma experter.

Efter att under ett års tid fått publicerat 32 olika artiklar varav en del varit de mest lästa artiklarna av alla och efter att andra  artiklar toppat lässtatistiken upphörde plötsligt publiceringen i maj förra året. Inte en artikel blev godkänd oavsett vad den handlade om. Och alla artiklar måste godkännas av redaktionen innan de publiceras. Så nu hoppas vi trenden har vänt så att även detta verktyg åter kan brukas.

OBS! Artikelrubriken är vald av redaktionen och inte av mig. Jag ville bara ha rubriken: Svar till Börje Peratt!

Även bikers har demokratiska rättigheter

Börje Peratts artikel som bemöttes

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin