Payback Sverige summerar vecka 28!

nyannons2jpeg

Under sommaren arbetar Payback framförallt med att få ihop alla detaljer kring höstens särskilda satsning vilket innebär att vi är betydligt mer medialt tillbakadragna än vanligt. Vi kommer därför att sammanställa vad som händer till veckorapporter ett tag framöver.

Vad hände vecka 28 i Paybackvärlden?


– Vi informerade om att Regeringen utsett en ny Rikskriminalchef:
http://www.payback.name/?p=11127

– Vi informerade om den nya Polisorganisationen som införs den 1 januari 2015:
http://www.payback.name/?p=11133

– Vi informerade om att en statlig utredning förreslår ett nytt Nämndemannasystem:
http://www.payback.name/?p=11129

Vi skrev en artikel där vi underade när Bikers egentligen blev omänniskor? Personer utan fri- och rättigheter?
http://www.payback.name/?p=11137

På Facebookgruppen har vi dessutom gjort upprop om att det är dags att anmäla sig till Paybacks Nationella Run 2013:
https://www.facebook.com/events/325191847610040/?fref=ts

Vi har på Facebook också uppmanat gruppmedlemmarna att bjuda in vänner så vi kommer över den närliggande gränsen av
5 000 medlemmar:
https://www.facebook.com/groups/paybacksverige/

Slutligen har färdigställt två olika juridiska skrivelser i veckan. Ett fall som berör en klubb och ett annat fall som berör en enskild klubbmedlem.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin