Dennis Töllborgs utredning angående polisväsendet!

Professorn i rättsvetenskap, Dennis Töllborg, gjorde en i media väldigt uppmärksammad utredning om bland annat polisens internutredningsfunktion som lades fram under hösten. Payback har nu kommit över denna utredning tack vare en driftig biker ute i landet. Utredningen tar upp så många skilda ämnen att den torde vara av stort intresse för merparten av landets bikers.

Länk

Peter Schjerva

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin