• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Polisskolan: Genmäle till GP, Kommissarie Sven Lindgren och Polischef Teodor Smedius! Del 1/3

Polisskolan: Genmäle till GP, Kommissarie Sven Lindgren och Polischef Teodor Smedius! Del 1/3

Under förra helgen publicerade GP speciellt två olika artiklar kring mc-klubbar med såväl märkliga som väldigt stigmatiserande uttalanden från olika polisrepresentanter och kommunpolitiker. Payback har under veckan för avsikt att bemöta dessa obelagda påståenden i flera artiklar. Artiklarna länkas till efter inlägget.

Rekrytering på lokal basis!

Det börjar bli en aning tröttsamt att gång på gång behöva bemöta obelagda påhittepåståenden från samma polisrepresentanter rörande att (narkotika)brottsligheten ökar i områden där mc-klubbar etablerar sig samt att ungdomar rekryteras.

Polisen ska utefter sina egna målsättningar  bedriva ett evidensbaserat arbete utefter forskning och fakta. Hur kan det då vara att vissa polisanställda inte förmår ta till sig ens den enklaste faktan som klart och tydligt, varje gång veder-lägger de skrönor och myter de själva sprider fritt i media såsom de värsta sladderkärringar på stan??

Återigen och försök förstå denna gången!: Det finns en enda forskningsstudie som gått till botten vad en etablering av mc-klubbar rent praktiskt innebär för en kommun och dess medborgare! Det är således den studien som polisen ska arbeta utefter, dra slutsatser kring och slutligen arbeta och uttala sig utefter för annars är det inget evidensbaserat arbete polisen driver utan bara löst och högst oseriöst ryktesspridande vilket inte anstår en nationell polismyndighet samt personer i ledande ställning!

Joakim Hilldén publicerade 2003 forskningsstudien Effekten av kriminella MC-gäng på brottsfrekvens i Sveriges kommuner 1996-2003. 

Hilldéns forskning och arbete avser effekten av att en mc-klubb flyttar in i olika bostadsområden utefter sex olika brottskategorier:

– Tillgrepp av fordon
– Stöld ur och från fordon
– Inbrottsstöld
– Misshandel mot män utomhus

samt därtill även total brottslighet, total tillgreppsbrottslighet, total våldsbrottslighet och total hotbrottslighet.

Sidan 28 (s 30 vid användning av Acrobat Reader) anger såsom slutsats följande: MCxtrend, som fångar upp effekterna över tid, är däremot negativa och signifikanta i alla fall utom Total hotbrottslighet, Total våldsbrottslighet och Misshandel mot män, vilket skulle kunna tyda på att antalet anmälda brott minskar då kriminella MC-gäng finns i kommunen. 

Sidan 29 (s 31 AR): De negativa effekterna av kriminella MC-gäng på anmälda brott kan också vittna om att den faktiska brottsligheten minskar över tid i kommuner med MC-gäng. Att den faktiska brottsligheten skulle minska överensstämmer inte med teorin. En tänkbar förklaring till detta märkliga faktum skulle möjligtvis kunna vara att det finns en avskräckande effekt av kriminella MC-gäng i kommunen även för andra brottslingar. 

Sidan 30 (s 32 AR): Resultaten från avsnitt 6.2 ger inga indikationer på att en etablering av kriminella MC-gäng i kommunen initialt ökar brottsligheten (egentligen antalet anmälda brott). Effekten på brottslighet över tid var däremot negativ, vilket tyder på att antalet anmälda brott minskar då det finns kriminella MC-gäng i kommunen.

Sidan 30 (s 32 AR): Om man tittar på de brottskategorier där antal anmälda brott erfarenhetsmässigt överensstämmer väl med den faktiska brottsligheten (framförallt tillgreppsbrott), kan resultatet tolkas som att brottsfrekvensen paradoxalt sjunker över tid i kommuner med kriminella MC-gäng.

Författaren och journalisten Dick Sundevall konstaterar att brottsfrekvensen sjunker på grund av klubbetablering och för att polisen bevakar dygnet runt!

Dick Sundevall är en prisbelönt grävande journalist och författare som idag driver Magasinet Paragraf. I artikeln Grogrund för Svensk Maffia skriver han följande angående följderna för brottsfrekvensen i områden där Hells Angels MC etablerat sig: När Hells Angels (HA), eller liknande MC-grupperingar, bildar en ny avdelning på någon ort etablerar de sig för det mesta i ett industriområde. I sådana är det ofta inbrott då de ligger lite avsides. Men när HA kommer dit upphör inbrotten. Dels för att HA inte accepterar sånt i sin närhet då de vill ha en bra relation till den närmaste omgivningen, och få om ens någon vill bråka med HA. Och dels för att det kör omkring polisbilar i området nätterna igenom för att bevaka HA. Därmed har övriga företagare i området till slut fått den polisbevakning på nätterna som de en längre tid har efterfrågat.

I artikeln Grov organiserad brottslighet i Magasinet Paragraf framför Dick Sundevall liknande tongångar: Hells Angels blir alltid populära i det närmaste grannskapet, där de etablerar sig. Med Hells Angels i området rumlar det inte omkring påtända eller berusade personer som trakasserar närboende. Och de företag eller privatpersoner som finns i närområdet runt HA kan sluta försäkra sina hem, villor och företag, för inbrotten, bilstölderna och skadegörelsen upphör i området. Det upphör därför att HA inte accepterar att småbus och pundare agerar i deras närområde – och därtill för att det, på grund av HA:s närvaro, finns polisbilar i området dygnet runt.

Vill Polismyndigheten i fortsättningen påstå att de bedriver evidensbaserat arbete så utgår vi nu från att de läser in sig på fakta i artikeln och genast upphör att sprida vidare lögner och påståenden! Kriminaliteten sjunker bevisligen i områden där mc-klubbar etablerar sig och alla andra påståenden är lögn och förbannad dikt för att travestera författaren Mark Twain!

Forskningsarbetet

Artikeln Grov organiserad brottslighet

Artikeln Grogrund för svenska maffia

Rekrytering och ökad narkotikaförsäljning runt mc-klubbar!

Mc-klubbar kräver körkort och uppnådd myndighetsålder för medlemskap! MC-klubbar rekryterar inte heller. Personer söker sig själva dit för att de söker en värld där moral och heder fortfarande förekommer och inte bara är tomma ord.

Polisen har alltsedan 1989 påstått att mc-klubbar distribuerar och säljer knark men aldrig lyckats belägga detta påståendet varför det nu borde vara dags att sluta påstå detsamma. För inte kan väl en dygnet-runt spanande poliskår arbetat i 30 år gentemot mc-klubbar utan att ha hittat ett enda bevis i sak under denna långa och mycket oerhört kostsamma spaningsinsats?

Nej, enskilda medlemmar har i enstaka fall gjort sig skyldiga till den typen av brott men medlemmars narkotikabrott består till största delen av innehav av narkotika för enskilt bruk (små mängder) varför dylika påståenden helt enkelt inte håller!

Läs och bliv upplysta: http://payback.name/om-bikerklubbarnas-expansion-och-rekrytering-folk-soker-sig-till-bikerklubbarna-for-att-de-ar-trotta-pa-en-varld-i-moralisk-upplosning/

”Begås brott i det tysta”??

”Med resurser på annat håll har vi inte alltid haft kraft och kapacitet att punktmarkera mc-miljön. Därifrån begås
dock en hel del brott i det tysta, säger kommissarie Sven Lindgren, regionpolisens sakkunnige inom mc-kulturen”.

Här går en ledande polisanställd ut med det mycket oseriösa uttalandet att det begås en hel del brott i det tysta inom mc-miljön utan att på något vis kunna belägga denna kraftfulla anklagelse! Kan en polis bete sig mer oseriöst??

Är det inte så att hade polisen haft den minsta misstanke gentemot en enskild biker i klubbmiljön så hade det lagt allt annat åt sidan för att lagföra honom och försöka puffa upp den faktiskt låga brottsstatistiken över olika klubb-medlemmars brottslighet? Jo, visst är det självklart så och enskilda medlemmars brottslighet beivras ju även genom sedvanligt polisarbete inom de stationära polisrotlarna och inte genom särskilda insatser i specialgrupperingar. varför påståendet även i det stycket är både befängt och inkorrekt!

I Sverige har vi som allmänt vedertagen och grundläggande rättspraxis att alla ska betraktas som oskyldiga till dess att en fällande dom föreligger i sak. Även Europakonventionen för mänskliga rättigheter fastlår denna princip i artikel 6.2. Därutöver understryker Europakonventionen i artikel 1 i Skyldighet att respektera de mänskliga rättigheterna följande: De höga fördragsslutande parterna skall garantera var och en, som befinner sig under deras jurisdiktion, de fri- och rättigheter som anges i avdelning I i denna konvention. 

Sverige som nation, och därvid speciellt alla de offentliganställda tjänstemännen på alla nivåer, har såsom en absolut skyldighet att betrakta alla medborgare i Sverige såsom oskyldiga till dess att laga kraftvunnen som föreligger! När polisanställda således går ut och anklagar såväl klubbar såsom enskild klubbmedlemmar för brottsliga gärningar så respekterar inte polisen de fri- och rättigheter såom konventionen fastslår i artikel 1! Då Europakonventionen är Svenska lag är det således de polisanställda, som vid varje anklagelse mot mc-klubbar eller dess medlemmar utan att domar föreligger, gör sig skyldiga till brott mot lagen!! Något att betänka!!

Gör hemläxan och gör ett seriöst jobb!

Payback har nu ännu en gång redovisat fakta i olika ämnen kring bikers! Vi har alltså gett poliserna i fråga en ny hemläxa att läsa igenom och ta till sig fakta- och forskning för att få fler rätt på kommande prov och slippa att bli underkända varje gång det är dags för kvartssamtal och att utvärdera och bedöma arbetsinsatsen. För vem vill vara sämst i klassen varje gång??

Relaterade GP-artiklar

Artikel 1

Artikel 2

Dumheten överlever alltid. Den är så att säga för dum för att dö. Aksel Sandemose, författare

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin