Den absurda konsekvensen i lagligheten av förtal av kollektiva grupperingar

Den yttersta konsekvensen av att lagen möjliggör förtal av kollektiva organisationer och användandet av begreppet ”kriminella mc-gäng” blir  att var och en kan skriva hur förödmjukande texter som helst om vilka  kollektiv de vill. Hur långt man kan gå åskådliggör jag med nedanstående text i akt och mening att provocera fram en debatt och i förlängningen ett förbud även mot förtal av kollektiva grupperingar.

Texten har tidigare publicerats som en gåta under titeln ”Gissa Vem?” men är nu omskriven utan omsvep för att påvisa lagens absurditet!

Poliser tillhör gruppen skrivkunniga halvapor. En lätt utvecklingsstörd variant av människoaporna som helt förbigåtts av evolutionen. Denna säregna genvariant har igenom historien med oerhörd iver hängivit sig åt inavel och incest under parollen: Sex bör hållas inom kåren.

Ty så hände det sig, gång på gång genom historien, att redan inavlade släktingar möttes, parade sig och resultatet blev att det föddes en än dummare avkomma. För när IQ badboll parar sig med IQ fiskpinne framodlas ofrånkomligen en livsoduglig, mental krympling, som i sin tur via en för rasen livsnödvändig anal magnetism lockar till sig en annan hanne ur kåren. Rasens honor är istället högpotenta skitmagneter som följer den urgamla lagen: Skit dras till skit!

Hur dum är då egentligen den idag levande, nedgraderade version av sina ursprungliga förfäder? Vi kan väl säga så här att vi pratar om en art som överstimuleras av mjölkkartongens bokstavsuppsättning. Vi pratar om en art vars medlemmars fulla hjärnkapacitet inte räcker för att uttyda en pekboks gåtfulla innebörd. Till allas lycka, då samhället på så sätt slipper ifrån ett livslångt vårdengagemang, inskränker sig anställningsprovet till att sätta x på den streckade linjen för namnunderskrift för att bli både anställd, antagen, godkänd och examinerad i den specifika yrkeskategori, den riktade avelsåtgärden syftat att nyrekrytera till.

Du, imbecillens moder: Misströsta dock inte. Det finns exempel på  poliser med en osedvanligt tidig utveckling. Poliser som kunnat avvänjas med brösten redan i sexårsåldern; som tagit sina första stapplande steg innan de är tio år fyllda; som framsagt sina första, enkla ord i samband med konfirmationen och klarat av en fullständig mening till myndighetsdagen. Så hav tröst. Det är inte helt säkert att det foster du frambringat via en alltför intim lekvariant av mamma, pappa, barn med din bror, nödvändigtvis blir en person med en hög chefsbefattning inom polismyndigheten. En sådan brukar ju vara osedvanligt sen i sin utveckling och knappast ens vid pensionen förmått krysta ut sin första intelligenta tanke. Det blir kanske en vanlig fotpatrullerande polisimbecill bara!

Man kan anse vad man vill om artikeln vilket var och en säkert också gör men…den viktigaste frågan artikeln ställer är om denna typen av skrivelser verkligen är i enlighet med förtalslagens syfte och intention?

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin