• Payback Finland: Två viktiga finska domar från veckan som gick!

    Under den senaste veckan har två viktiga domar avkunnats i Finland berörande bikerkulturen. Högsta Domstolen fastslog att vare sig Bandidos eller underorganisationen X-team är en kriminell organisation. Högsta domstolen ansåg att det saknades bevis för att männen skulle ha utfört brott på uppdrag av organisationerna, eller genom att använda organisationernas logotyper. Enligt domstolen räcker det […]
    • av Mika
    • 8 År sedan
    • 218 Views
Sida 2 av 2«12